Algemene Technische Ondersteuning

Opdracht

Ondersteunt de Vlaamse overheid op het vlak van topografie en fotogrammetrie. Geeft voor het beleidsdomein MOW advies bij aanbestedingen, integrale kwaliteitszorg, ICT en E-procurement.

Bevoegdheden

3D-opmetingen, aanbestedingen, certificering - ISO 9001, Commissie Prijslijst der Bouwmaterialen, detailmetingen, e-procurement, fotogrammetrie, GIS, ict, informatica, integrale kwaliteitszorg, ISO 9001-certificering, it-coördinatie, it-helpdesk, it-ondersteuning, overheidsopdrachten, prijsadvies, prijsbeoordeling, prijsherziening, prijzen - Commissie Prijslijst der Bouwmaterialen, prijzendatabank, topografie, waterpassing

Afdelingshoofd

ir. Kathy Vandenmeersschaut

Contact

Tel.: 02 553 73 99
Fax: 02 553 73 85
Koning Albert II-laan 20
Bus 6
1000  Brussel
België

Relevante websites