Eigen Vermogen / Flanders Hydraulics

Opdracht

Voert toegepaste onderzoeks-, studie-, expertise-, opleidings- en dienstverleningsopdrachten uit in de domeinen waterbouwkunde, nautische wetenschappen, milieukunde en andere water-, zee-, waterweg-, haven- en scheepvaartgebonden aangelegenheden, voor binnen- en buitenlandse natuurlijke personen en publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen. Valoriseert economisch de resultaten van deze activiteiten.

Bevoegdheden

advies - aan privébedrijven, advies - scheepvaart, advies - waterbouw, consultancy, expertises, nautica, opleidingen, promotie, samenwerking - waterbouw, waterbouw
Dr. Frank Mostaert, hoofd van het Waterbouwkundig Laboratorium
dr. Frank Mostaert

Contact

Tel.: 03 224 61 80
Fax: 03 224 60 36
Berchemlei 115
2140  Borgerhout
België