Expertise Beton en Staal

Opdracht

Ondersteunt de Vlaamse overheid bij de realisatie en het beheer van civiele bouwwerken (bruggen, kaaimuren, sluizen en stuwen, tunnels, steigers,...) door ontwerpen op te maken en te adviseren, bouwmaterialen en –producten te keuren, de werkzaamheden in de werkplaats te volgen en bij aanpassingen en onderhoud te adviseren.

Bevoegdheden

advies - beton, advies - staal, beton, bouwmaterialen, bouwproducten, bruggen, burgerlijke bouwkunde, certificering, civiele bouwwerken, constructies, corrosiebescherming, kaaimuren, kunstwerken, normering, SB260, sluizen, staal, stabiliteit, standaardbestek 260, steigers, stuwen, tunnels

Afdelingshoofd

Ir. Paul Meekels, hoofd van de afdeling Expertsie Beton en Staal
ir. Paul Meekels

Contact

Contact Data
Tel.: 02 553 73 56
Fax: 02 553 73 55
Koning Albert II-laan 20
Bus 6
1000  Brussel
België

Overige adressen

Havenstraat 44
3500  Hasselt
België
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70
Bus 83
9000  Gent
België
Terug naar afdelingen

Relevante websites