Organisatie

Opdracht

De afdeling Organisatie brengt heel wat ondersteunende functies samen: zij bundelt expertise op het vlak van personeel, financiën, logistiek, juridische zaken en organisatieontwikkeling. De afdeling biedt (het grootste deel van) haar dienstverlening aan 3.600 personeelsleden van het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken aan.

De afdeling Organisatie staat in voor de uitvoering van een geïntegreerd personeelsbeleid, (ver)zorgt (voor) vorming en opleidingen, is verantwoordelijk voor rekrutering en selectie, bouwt het HR-beleid van het departement uit, begeleidt afdelingen in veranderingsprocessen en zorgt voor logistieke en andere dienstverlening.

Daarnaast coördineert de afdeling de begrotingscyclus en staat zij borg voor het beheren, controleren en uitvoeren van ontvangsten en uitgaven in het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken. De afdeling levert ook de nodige ondersteuning, inzichten en rapportering aan.

Bovendien neemt de afdeling Organisatie de rol op van raadsman van het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken in het dagelijkse rechtsverkeer. Zij ondersteunt de functioneel bevoegde minister(s), het departement en de agentschappen bij de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering zowel inzake mobiliteit en verkeersveiligheid als inzake, beheer en exploitatie van de transport- en de haveninfrastructuur. Over deze beleidsthema’s worden adviesvragen voorgelegd. Tot slot wordt de afdeling betrokken bij de aanmaak of wijziging van regelgeving en begeleidt zij gerechtelijke procedures voor de diverse rechtscolleges.

Collega's op een werf

Bevoegdheden

advies - juridisch, analytische boekhouding, arbeidsrecht, arbeidsreglement, arbeidsvoorwaarden, begroting, begrotingscyclus, beleidsondersteuning, betalingen, boekhouding, domeinbeheer, facilitair beheer, facility management, FFEU, gerechtelijke procedures, geschillen, Havendecreet, HR-beleid, juridisch advies, juridisch expert, juridische bibliotheek, juridische dienstverlening, kredieten, logistiek - intern, ontvangsten, Pendelfonds, personeel, personeelsbeleid, procesbegeleiding, rechtsbijstand, regelgeving, schadeclaims, scheepvaartrecht, selectie, vacatures, vastleggingen, verkeersrecht, verwijlintresten, VIF (Vlaams Infrastructuurfonds), Vlaams Infrastructuurfonds (VIF), vorderingen, vorming, warenrekeningen, wegenrecht, welzijn, werving, wetgeving

Afdelingshoofd

Roel Bruyninckx, afdelingshoofd ad interim

Contact

Tel.: 02 553 73 06
Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel
België

Relevante websites