Verkeerscentrum

Opdracht

Het Verkeerscentrum staat in voor de organisatie en de uitbouw van dynamisch verkeersbeheer op de Vlaamse hoofdwegen met als doel daar de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming te bevorderen.

Vanuit de operatorzaal in Antwerpen worden de verkeersstromen permanent bewaakt en aangestuurd, 7/7 én 24/24. Via diverse kanalen worden weggebruikers geïnformeerd over de actuele en de te verwachten verkeersafwikkelingen. Op basis van die permanente monitoring stelt het Verkeerscentrum ook verkeersindicatoren op waarmee het de evolutie van het verkeer cijfermatig in kaart brengt.

Het Verkeerscentrum verricht tot slot ook studiewerk naar maatregelen en regelscenario’s om het verkeer op de snelwegen vlotter en veiliger te maken. Ingevoerde maatregelen worden nadien met effectenstudies geëvalueerd.

Bevoegdheden

data-analyse - verkeer, dynamisch verkeersbeheer, dynamisch verkeersmanagement, dynamische verkeersmodellen, evenementen - hinderinschatting, hinderinschatting bij wegwerkzaamheden en evenementen, incidentmanagement, intelligente transportsystemen, mobiliteit, onderzoek mobiliteit en verkeer, strategische verkeersmodellen, telematica, verkeer - dynamisch beheer, verkeersafwikkeling, verkeersbewaking, verkeersindicatoren, verkeersinformatie, verkeerskunde - studies, verkeersmanagement, verkeersmodellen, verkeersregelsystemen, verkeersstromen - bewaking en aansturing, verkeerssturing, verkeerstellingen, verkeersregelscenario’s, wegwerkzaamheden - hinderinschatting

Afdelingshoofd

ir. Jean-Pierre Vijverman

Contact

Tel.: 03 224 96 00
Fax: 03 224 96 01
Lange Kievitstraat 111-113
Bus 40
2018 Antwerpen
België

Relevante websites