Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid

Opdracht

De afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid zet de eigen expertise en middelen op het vlak van verkeersveiligheid in om Vlaanderen verkeersveiliger te maken en dat in synergie met de expertise en de middelen van diverse partners.

De afdeling focust op concrete projecten met een positieve impact op de verkeersveiligheid en kadert die binnen een langetermijnvisie. Daarvoor staat de afdeling open voor nieuwe trends en ontwikkelingen en is ze actief betrokken bij onderzoek.

De afdeling evalueert de uitvoering van het verkeersveiligheidsbeleid en formuleert aanbevelingen voor bijsturing. Omdat elk verkeersslachtoffer niet alleen vandaag maar ook morgen er altijd één te veel is.

Doelstellingen

  • We focussen in onze beleidsaanpak in de eerste plaats op de preventie van ongevallen.
  • We kaderen onze aanpak voor verkeersveiligheid binnen het ruimere systeem van mobiliteit, verkeer en vervoer.
  • We werken aan een visie op de systeembenadering van veiligheid waarbinnen de mens centraal staat. We promoten een verkeersveilig gedrag en sensibiliseren hiervoor.
  • We baseren ons op proefondervindelijk onderzoek en leren ook uit de ervaring van collega’s in binnen- en buitenland.
  • We verzorgen de coördinatie van het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid en de hierin opgenomen werkkamers Educatie & Sensibilisering, Evaluatie, Infrastructuur en Handhaving en bouwen het op een kwalitatieve manier verder uit.
  • We stimuleren de werkkamers om gezamenlijk op een projectmatige wijze & in multidisciplinaire teams verkeersveiligheidsproblemen op te lossen.
Voetgangers steken over op het zebrapad

Bevoegdheden

ADR, data-analyse - verkeersveiligheid, homologatie van voertuigen, rijopleiding, sensibilisering, technische keuring, verkeersbordendatabank, verkeersveiligheid, Verkeersveiligheidsplan, vrachtroutenetwerk, wegcode

Afdelingshoofd

bArt Boucké

Contact

Tel.: 02 553 71 24
Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel
België