400

Bemiddelaar Lieve Verfaillie licht toein
MOW Mag

Niet minder dan 400 bezoekers maakten hun opwachting op de infomarkten over de natuurdoelstellingen voor de Gentse Kanaalzone.

Voor de ontwikkeling van de Gentse Kanaalzone is het strategische plan klaar. In het plan gaan economie, natuur en leefbaarheid samen. Om de natuurdoelstellingen van het strategische plan te realiseren moet in de buurt van de Gentse Kanaalzone zo’n 200 hectare nieuwe natuur komen.

Om de locatie van die nieuwe natuur op een gefundeerde manier te kiezen werkt MOW intensief samen met verschillende administraties en overheden. Alle betrokken actoren, zoals Natuurpunt, de Boerenbond en omwonenden, worden zo vroeg mogelijk bij het proces betrokken. Daarom organiseerde MOW onder meer twee infomarkten. Daar werd de kennisgevingsnota voor het milieueffectenrapport voorgesteld. Die beschrijft wat het milieueffectenrapport zal onderzoeken en hoe dat in zijn werk zal gaan.

Omdat omwonenden of belanghebbenden de lokale situatie als geen ander kennen, kunnen zij helpen bij de zoektocht naar een geschikte locatie voor de nieuwe natuur. Ook kunnen ze aangeven welke effecten van het plan op mens en milieu zeker onderzocht moeten worden. Op de infomarkten konden de 400 bezoekers met algemene vragen over het project of vragen over hun persoonlijke situatie terecht bij specialisten van Ruimte Vlaanderen, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij, de Gentse Haven en MOW.