5 vragen over de afschaffing van de prikklok

in
MOW Mag

Op 1 januari nemen we definitief afscheid van de prikklok. De focus op het realiseren van doelstellingen vervangt vanaf dan de tijdsregistratie. Dat is een nieuwe stap in de overgang naar Plaats- en Tijdsonafhankelijk Werken (PTOW).

1. Waarom schaffen we de prikklok af?
Als flexibele en dynamische organisatie focussen we op resultaatgericht werken. De resultaten die iemand behaalt, staan los van het al dan niet registreren via een prikklok wanneer iemand op zijn werkplek aankomt en ze verlaat.

2. Wat verandert er voor de collega’s?
Weinig of niets. De meeste MOW’ers prikten al enkele jaren niet meer. De laatste 54 prikkers kunnen nog prikken tot 1 januari 2020. Bovendien blijft het huidige dienstorder MOW/ DEP/2017/11 van toepassing. We blijven dus gemiddeld 38 uur per week werken, de stam- en glijtijden blijven onveranderd en diensten moeten nog altijd bereikbaar zijn van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.15 tot 17 uur.

3. Bestaan er nog andere ondersteunende registratiesystemen in het departement?
Jawel. Meerdere teams en collega’s gebruiken prestatieregistratie- en rapporteringssystemen. Die helpen hen om een overzicht te krijgen van hun tijdsbesteding, om efficiëntiewinsten te boeken en om expertise verder uit te bouwen. Binnen EBS en ATO wordt dezelfde digitale tool gebruikt. Die geeft een overzicht van de gepresteerde tijd op maand- en jaarbasis, automatiseert de administratieve rompslomp (zoals toelagen en vergoedingen) en helpt om te rapporteren aan klanten. Bij de cel Terreinproeven van Geotechniek gebruiken ze een dagprestatietool. En ook in het Waterbouwkundig Laboratorium en bij alle MCB-projecten en -kenniscellen wordt tijdsregistratie toegepast.

4. Wat ging vooraf aan deze beslissing?
• In 2014 werd ‘Het Nieuwe Werken’ geïntroduceerd in de Vlaamse overheid: een arbeidsorganisatieconcept dat inspeelt op de hedendaagse noden van het personeel. Bij de Vlaamse overheid zijn er steeds meer pure kenniswerkers die plaats- en tijdsonafhankelijk kunnen werken.

• Binnen ons departement wordt sinds 2015 plaatsonafhankelijk gewerkt. Vandaag mogen collega’s zes werkdagen per maand plaatsonafhankelijk werken.

• Uit de personeelsbevraging van oktober 2018 bleek dat het merendeel van de collega’s voor de afschaffing van de prikklok is.

• Om tegemoet te komen aan enkele vragen en bekommernissen zijn er begeleidende maatregelen opgezet. Leidinggevenden kunnen bijvoorbeeld maatopleidingen volgen, zoals ‘Resultaatgericht leidinggeven’ en ‘Leidinggeven in een POW-context’.

5. Hoe bereiken we de volgende stap binnen tijdsonafhankelijk werken?
De afschaffing van de prikklok is de eerste stap naar tijdsonafhankelijk werken. Het werken met flexibele uren zal geleidelijk ingevoerd worden. Een werkgroep met vertegenwoordigers van alle afdelingen zal onderzoeken hoe we dat het best organiseren, implementeren en communiceren. De werkgroep is dit najaar de eerste keer samengekomen en zal rekening houden met de belangen van de werknemers, leidinggevenden én de organisatie. Ze zal onder meer onderzoeken wat de mogelijke risico’s en knelpunten zijn bij PTOW en wat we daaraan kunnen doen. Daarnaast wordt bekeken hoe we invulling zullen geven aan de individuele werktijd en collectieve servicetijd.

Meer informatie?
Heb je een vraag over de afschaffing van de prikklok, plaats- en tijdsonafhankelijk werken of het nieuwe werken?

• Surf naar het DMOW-intranet: Thema’s > Personeel en Organisatie > Plaats- en Tijdsonafhankelijk Werken.

• Neem contact op met je leidinggevende.

• Of stuur een berichtje naar het team HR/Personeelsbeleid: DMOW_personeel_HR@mow.vlaanderen.be.