Afvalinzameling voor de binnenvaart is een succes

in
MOW Mag

Sinds juni 2014 is het aantal plaatsen waar binnenvaarders terechtkunnen met hun olie- en vethoudend afval aanzienlijk verhoogd. Eind vorig jaar werd voor het eerst geëvalueerd hoeveel schippers daarvan gebruik maken en welke stoffen zij vooral achterlaten.

Afvalinzameling voor de binnenvaart is een succesHet Havenbedrijf Gent, het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, De Scheepvaart, en Waterwegen en Zeekanaal begonnen in juni 2014 met de gezamenlijke inzameling van het olie- en vethoudend afval van de beroepsvaart. In de regio Antwerpen werd het scheepsafval al dagelijks ingezameld. Die regeling werd uitgebreid naar Gent. Op andere plaatsen, onder meer langs de Leie en het Zeekanaal Brussel-Schelde, kwamen er elk trimester inzamelingen. Eind 2014 werd de nieuwe werking geëvalueerd. Van 1 juni 2014 tot het einde van het jaar werden er 3.090 afvalpartijen ingezameld. Ruimwater, dat bij het varen binnendringt in het ruim en daar achterblijft, was met voorsprong de meest voorkomende afvalstof. Daarna volgden afvalolie en absorbentia. De bestaande parken in Antwerpen boekten de beste cijfers, maar die in de Gentse regio haalden eveneens een mooi resultaat. Ook de trimestriële inzamelingen bewezen zeker hun nut. Tijdens de tweede inzamelweek kwamen al veel meer schippers langs aan de afgiftepunten van het Zeekanaal Brussel-Schelde en het Albertkanaal, omdat de dienst toen al beter bekend was. Meer info over de inzameling van olie- en vethoudend afval van de binnenvaart vind je op www.binnenvaartservices.be.