Alle hens aan dek voor hoog bezoek uit China

in
MOW Mag

Op 29 januari 2018 ontvingen onze collega’s van het Waterbouwkundig Laboratorium een Chinese delegatie waterbouwkundige specialisten. Het bezoek kaderde in de uitwerking van de recent gesloten LOI 2018-2021 (Letter of Intent) tussen het departement en het Nanjing Hydraulic Research Institute (NHRI).

IDKIT China

Met een landoppervlakte van 9,5 miljoen km2 is China het vierde grootste land ter wereld. Er wonen meer dan 1,3 miljard mensen.

  • Grootste haven: Wat betreft goederenoverslag, kan China uitpakken met de grootste haven ter wereld: Shanghai.
  • Langste rivier: De Blauwe Rivier of Chang Jiang is met 6.380 km de langste rivier in Azië en de derde langste ter wereld.
  • Bevaarbare waterwegen: China heeft bijna 124.000 km bevaarbare waterwegen, 1.300 havens en ruim 194.000 rivierschepen.
  • Taal met karakter: De officiële taal van China, het standaardmandarijn, heeft in totaal zo’n 56.000 karakters. Maar vele zijn in onbruik geraakt. Als je 3.000 karakters kent, kan je een Chinese krant lezen.

Het NHRI en het Waterbouwkundig Laboratorium delen dezelfde filosofie omtrent het bestuderen van de ‘realiteit’. Beide onderzoekscentra combineren fysische en numerieke modellen en voeren in-situ metingen uit. Met het bezoek wilden beide instellingen een kruisbestuiving op gang trekken rond onder meer sedimentatietransport en waterbouwkundige constructies. Daarnaast zijn beide onderzoekscentra gebrand op de ontwikkeling van nieuwe kennis. Zo zal het NHRI bij onze collega’s in Antwerpen expertise opdoen rond het manoeuvreergedrag van schepen in ondiep en beperkt water, en rond zoutindringing, terwijl het Waterbouwkundig Laboratorium extra deskundigheid wil verwerven omtrent energiedissipatie, cavitatie en erosieweerstand van materialen. Kortom: deze kennisuitwisseling pur sang resulteert in een echte win-winsituatie voor beide partijen.

Kers op de taart

De eerste stap in de LOI tussen het departement en NHRI is het identificeren van expertisegebieden met aanduiding van enthousiaste collega-experten. De specialisten maakten op 29 januari kennis met elkaar en tekenden de krijtlijnen voor hun toekomstige samenwerking uit. Naast het bezoek aan ons departement stonden ook de deelname aan de jaarlijkse PIANC vergadering, het overleg met IMDC en UGent en een rondleiding aan de scheepslift van Strépy-Thieu op het programma. De toetreding van het Waterbouwkundig Laboratorium tot het ‘International Joint Research Center of Water Science and Engineering’, onder het goedkeurend oog van de secretarisgeneraal van het departement, was de kers op de taart van deze inspirerende dag. En zo werd het een boeiende ontvangst, voor zowel de Chinese delegatie als voor de experten van het Waterlaboratorium zelf.

Simpelweg wereldklasse

Het Waterbouwkundig Laboratorium ontving nog meer hoog bezoek. Op 24 januari 2018 mochten onze collega’s in Antwerpen een delegatie verwelkomen van een dertigtal waterexperten van de Wereldbank. Een absolute primeur!

“We konden onze oren nauwelijks geloven toen we vernamen dat een grote delegatie van een belangrijke instelling als de Wereldbank het Waterbouwkundig Labo wilde bezoeken”, vertelt Katrien Criel. “We voelden ons erg vereerd.” De Wereldbank is in de eerste plaats gekend als financiële instelling. Haar belangrijkste taak is het verstrekken van leningen aan ontwikkelingslanden. Daarnaast is de internationale instelling een belangrijk kennis- en

adviescentrum op het gebied van ontwikkelingsvraagstukken rond thema’s als water, klimaatverandering, milieu, … De dertigkoppige delegatie van de ‘International Bank of Reconstruction and Development’ werd door de experten van het Waterbouwkundig Laboratorium ondergedompeld in een waaier aan expertisedomeinen, zoals geïntegreerd

waterbeheer, het beheren van overstromingsgevaar, het Masterplan Kustveiligheid, enz. De delegatie toonde ook grote interesse in onze internationale activiteiten waaronder de organisatie van het seminarie rond ‘flood control’ met de Mekong partnerlanden en onze samenwerking met Bolivia en Colombia. De Wereldbank heeft aangegeven in de toekomst met ons departement verder te willen werken als ‘centre of excellence’! Wie nu het meest enthousiast was van het bezoek: de waterexperten van de Wereldbank of de deskundigen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken? Dat is nog maar de vraag.