ATO organiseert kijkstage voor EVT

in
MOW Mag

De Afdeling Expertise Verkeer en Telematica (EVT) staat onder andere in voor de opmaak van de regelschema’s voor de verkeerslichten op de gewestwegen. Onder meer voor die schema’s biedt de cel Fotogrammetrie-Topografie van de Afdeling Technische Ondersteuning (ATO) de nodige ondersteuning door het gedetailleerd opmeten van de bestaande toestand.

Om de ingenieurs en tekenaars van EVT een idee te geven van wat mogelijk en niet mogelijk is, organiseerde ATO op 24 augustus een eerste kijkstage tijdens een detailmeting op de R27 in Tienen.

Tijdens de kijkstage lichtte ATO toe wat wordt gemeten, hoe wordt gemeten en welke technieken worden gebruikt. De medewerkers van EVT kregen ruim de gelegenheid om vanuit hun eigen taken vragen te stellen. In de mate van het mogelijke werd het antwoord ook effectief getoond op het terrein.

Ook voor ATO was de kijkstage een belangrijk leermoment. Door de vragen die worden gesteld, kan ATO beter inschatten wat de behoeften zijn van EVT en hoe het definitieve opmeetplan er moet uitzien. Op basis van de stage zullen ATO en EVT samen zoeken naar verbeteringen en concrete afspraken maken voor een opmetingsplan dat zo ruim mogelijk inzetbaar is voor de verschillende taken binnen EVT.