Big Data-project levert inzicht in verkeersveiligheid

in
MOW Mag

Met het data-analyseproject rond verkeersongevallen bouwt het Departement expertise op in de uitvoering en mogelijkheden van 'big data’-analyse. Pascal Lammar van de afdeling Verkeersveiligheid: “We brachten een grote hoeveelheid data samen in een analyseplatform en pasten meerdere analysetechnieken toe, zoals visualisatie, clustering, modellering, tijdreeksanalyse … De ene techniek leverde betere resultaten op dan de andere. Tot nu toe is het meest veelbelovende resultaat de formulering van een nieuwe verkeersveiligheidsindicator voor de Ring rond Antwerpen. Die geeft op elk tijdstip aan hoe groot het risico op een ongeval is, op basis van verkeersparameters in real time.”

Veiliger maken

Om het data-analyseproject optimaal uit te bouwen, werkten MOW-collega’s van verschillende afdelingen samen: de afdeling Algemene Technische Ondersteuning, het Vlaams Verkeerscentrum, de Stafdienst, het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid… Om het huidige project te kunnen valoriseren, is nog meer onderzoek nodig. “In de eerste plaats willen we bekijken hoe we de resultaten kunnen gebruiken voor (beleids)maatregelen die de verkeersveiligheid verder verhogen”, weet Pascal Lammar. “Ook het verder verbreden en verdiepen van de data-analyse lijkt zinvol. We willen de gebruikte dataset en analysescripts ook vrijgeven voor hergebruik, zodat andere onderzoekers ermee aan de slag kunnen.”