De eindejaarsvragen van DMOW

Lang zullen ze lerenin
MOW Mag

DE MOOISTE MOMENTEN UIT 2018 VAN ONZE COLLEGA'S                                                                                                

                                        

Jan Goemaere

 

Alle informele bezoeken met mijn leidende ambtenaren aan de vele mooie werven in uitvoering: de sleeptank en golfbak in het nieuwe maritiem onderzoekscentrum, de renovatie van het westerstaketsel in Oostende en de werken aan de Pierre Vandammesluis in Zeebrugge. Daarnaast is het gevoel onbeschrijflijk wanneer je op zondagmorgen, voor dag en dauw, met je toezichter van wacht de werken kan inspecteren aan de drooggezette rails van de Vandammesluis.

- Jan Goemaere, Celhoofd haven en districten kust (AMT)

Anouk Pattyn


Vooral voor oudere mensen is een onteigening vaak erg emotioneel. Zoals het bejaard koppel, dat nog helemaal alleen in het bedrijventerrein van Volvo woont. Zij waren de enige huiseigenaars in de straat die echt niet weg wilden. Uiteindelijk hebben we met hen een regeling uitgewerkt: ze hebben hun woning verkocht aan de overheid, maar mogen er zolang als hun gezondheid het toelaat in blijven wonen. Daar waren ze erg gelukkig mee. Zoiets mee kunnen bewerkstelligen, vind ik heel mooi.

- Anouk Pattyn, bemiddelaar Vlaamse infrastructuurprojecten (Stafdienst)

Stefanie Van de Velde

 

Op 20 september heb ik de ‘pamperpaal’ overwonnen op de sportdag voor de Vlaamse ambtenaren. Dat was een mooi moment, omdat ik op een jaar tijd 50 kg ben afgevallen en ik dat anders nooit had aangedurfd!

- Stefanie Van de Velde, Administratief medewerker (EBS)

Peter Bruyninckx

 

Wanneer ik bezoekersgroepen rondleid in het Verkeerscentrum spreekt hun reactie achteraf elke keer weer boekdelen. Ze tonen oprechte waardering voor wat mijn collega’s dag en nacht doen om iedereen vlot en veilig door de verkeersdrukte te loodsen. Een opsteker!

- Peter Bruyninckx, Woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum

Dorien Smeets

 

De speeddating op de departementale personeelsdag. Het concept werd gelanceerd als een los ideetje, waar uiteindelijk 500 personeelsleden - de geluidsoverlast en krappe zitplaatsen buiten beschouwing gelaten - enthousiast op reageerden. Daar krijg ik energie van.

- Dorien Smeets, Consulent organisatie (stafdienst)

Danny Timmermans

 

Samen met de collega’s van EBS hebben we bijgedragen aan het succes van de Infomarkt van Xperta in februari. Ik heb toen het instrument ‘Bryggja’ toegelicht, een informaticatoepassing voor het beheer van kunstwerken zoals bruggen en tunnels.

- Danny Timmermans, Toepassingsbeheerder Bryggja (EBS)

Frederik Vrancken

 

Onder andere de frivole kennismaking met de secretaris-generaal tijdens het personeelsevent in juni. Maar ook de collegiale sfeer binnen het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid zorgt voor mooie momenten.

- Frederik Vrancken, Bedrijfsinspecteur ADR (VHV)

Claudia Baertsoen

 

Het bezoek van een grote internationale groep aan het Waterbouwkundig Laboratorium. Dankzij de geweldige samenwerking onder collega’s hebben we deze groep een leerrijke dag bezorgd.

- Claudia Baertsoen, Onthaalmedewerkster (Waterbouwkundig Laboratorium)

Sofie De Meulenaere

 

Een collega die een weddenschap verloor en als tegenprestatie een week lang elke dag een ander gebak moest meebrengen. Maar ook het samenwerken rond dossiers geeft me veel voldoening. De vooruitgang in complexe dossiers verloopt meestal gestaag, maar in de toeristische ontsluiting van Middelkerke, de doortocht van Lombardsijde, de omleidingsweg van Adinkerke, de fietssnelweg kust … hebben we in 2018 grote vooruitgang geboekt.

- Sofie De Meulenaere, Regionale beleidsmedewerker mobiliteit (beleid)

Stephen Tuerlinckx

 

De positieve reacties van de wegbeheerders op de toepassing Verkeersborden.Vlaanderen. We ontwikkelen die samen met het Agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse Steden en Gemeenten.

- Stephen Tuerlinckx, Informaticus (ATO) & lid kernteam JongMOW

Martine Bogaert

 

Die ochtend in september waarop we met het terreinpersoneel van Geotechniek naar de Belgische kust trokken voor het uitvoeren van sonderingen op de waterlijn. De theorie aan de praktijk toetsen, is altijd boeiend.

- Martine Bogaert, Technisch ondersteuner Databank Ondergrond Vlaanderen

Filip Boelaert

 

Er waren er meerdere, met één rode draad: we mogen trots zijn op onze expertise in beweging en wat we daar samen mee bereiken. Ik denk o.a. aan de lancering van Xperta, onze deelname aan verschillende sportmanifestaties, onze expertise in bruggen of dossiers als basisbereikbaarheid en de nieuwe rijopleiding, het samenwerkingsproject voor ons beleidsdomein en nog veel meer. Stuk voor stuk prachtprestaties!

- Filip Boelaert, Secretaris-generaal