De Vlaamse ondergrond verkennen met je smartphone

in
MOW Mag

Met de nieuwe webapp Virtuele Boring kan iedereen sinds kort virtueel boren in de Vlaamse ondergrond. Zonder te moeten graven, maak je zo de verborgen wereld onder je voeten zichtbaar. Tot op vijf kilometer diepte! Dat vraagt om een diepteinterview met Chandra Algoe van Geotechniek en Marleen Van Damme van Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV).

 

“Met deze webapp kan iedereen om het even waar in Vlaanderen virtuele grondboringen uitvoeren”, zegt Marleen Van Damme, DOV-coördinator bij Departement Omgeving. “Op basis van het gps-signaal reconstrueer je met je smartphone of tablet de ondergrond op eender welke locatie. Zo krijg je gedetailleerde informatie over o.a. de bodemsamenstelling en de geologische opbouw van de ondergrond”, aldus Van Damme. “Met één klik toont de ‘Virtuele Boring’ de lagenopbouw van de ondergrond. De oudste gemodelleerde laag is zo’n 400 miljoen jaar oud”, vult Chandra Algoe, geoloog bij Geotechniek, aan. “Ook de hydrogeologische opbouw, die aangeeft waar de watervoerende lagen in de ondergrond zitten, is opgenomen in de app.”

 

In moestuin en klas
Deze nieuwe tool is ontwikkeld door Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV), een samenwerkingsverband tussen het Departement Omgeving, de Vlaamse Milieumaatschappij en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. De informatie over de lagenopbouw was al langer beschikbaar voor wetenschappers en overheidsdiensten, maar voortaan kunnen alle geïnteresseerden ze eenvoudig opvragen. Marleen Van Damme: “Iedereen kan nu heel gemakkelijk de bodemsamenstelling in hun moestuin checken of nagaan op welke diepte in hun tuin mogelijk grondwaterlagen te vinden zijn. Maar evengoed kunnen leerlingen in de klas de tool gebruiken en zo kennismaken
met de verschillende bodemtypes in Vlaanderen.”


Voer voor pro’s
Ook heel wat professionele toepassingen hebben baat bij de webapp. Denk maar aan onderzoek naar delfstoffen, gebruik van ondergrondse ruimte, stabiliteitsonderzoek, diepe geothermie of aardwarmte, waterwinningen, ... De interesse is ook groot bij architecten, archeologen, bodemsaneringsdeskundigen en milieueffectenrapporteurs. Marleen: “Onze databank kon sowieso al op veel belangstelling rekenen. Gemiddeld tellen we zo’n 500 gebruikers per dag. Met de lancering van de Virtuele Boring zagen we een piek van meer dan 2500 gebruikers.” “Toch kan de Virtuele Boring nooit een echte boring vervangen”, aldus Chandra. “Ze is het resultaat van modellering en geeft slechts een benaderend beeld van de werkelijke opbouw van de ondergrond. Professionele gebruikers moeten het dus vooral zien als een nuttig en handig instrument vooraleer ze het terrein op gaan. Of als praktische aanvulling bij de voorbereiding van pompproeven, boringen, sonderingen, metingen en laboproeven.”Elke webapp krijgt regelmatig een update. Is dat ook zo voor Virtuele Boring? “Het is inderdaad de bedoeling om de tool nog verder te verfijnen. We willen nog meer aspecten van de verborgen wereld onder onze voeten zichtbaar maken.”

 

DATABANK ONDERGROND VLAANDEREN
DOV is een samenwerkingsverband tussen het Departement Omgeving, de Vlaamse Milieumaatschappij (afdeling Operationeel Waterbeheer) en de afdeling Geotechniek van ons departement. Deze drie entiteiten werken in DOV samen om de ondergrond in Vlaanderen wetenschappelijk te ontsluiten. Al die data vind je in de DOV-Verkenner. Specialisten uit elk domein – bodem, geologie, geotechniek en hydrogeologie - leveren data en modellen aan
die via de Virtuele Boring door iedereen kunnen geraadpleegd worden.

 

VIRTUELE BORING OP JE SMARTPHONE
Surf op je smartphone naar https://virtueleboring.dov.vlaanderen.be/virtueleboring/ en bewaar de snelkoppeling op je beginscherm. Daarna kan je altijd en overal met de app aan de slag.