Dialoog is ‘king’ bij de overkapping van de Antwerpse ring.

in
MOW Mag

In het dossier van de overkapping van de Antwerpse Ring zorgt Tom samen met een aantal andere collega’s uit het hele beleidsdomein MOW ervoor dat alle projecten in een breder plan passen. Hij waakt ook over de samenhang tussen de ontwerpen van de zes ontwerpteams.

IDKIT Tom Janssens

Werkt in afdeling ‘Beleid’, cel Antwerpen

Mobiliteitsbegeleider voor Antwerpen

Inhoudelijke focus: het Routeplan 2030, een mobiliteitsplan voor de vervoersregio Antwerpen, een gebied dat 33 gemeenten omvat.

Tom Janssens is één van de 20 mobiliteitsbegeleiders in Vlaanderen die zich inzetten voor duurzame mobiliteit. Een rol die hij waarneemt voor Antwerpen en van waaruit hij nauw betrokken is bij het dossier rond de overkapping van de Antwerpse Ring.

Tom “De Ring werd verdeeld in zes zones. In elke zone gaat één ontwerpteam aan de slag. In september gaven we het startschot en vroegen we aan alle bewoners van Antwerpen en Zwijndrecht om hun ideeën over de overkapping te delen met de ontwerpteams. Zo kregen zij de kans om hun stem te laten horen van bij de start van het ontwerpproces. Zelf heb ik deelgenomen aan één van de werksessies in zone Zuid. Voeling houden met het terrein is cruciaal in mijn job.”

In dialoog ontwerpen

Na de ontwerpfase delen de teams hun ontwerpen en visie op de overkapping weer met het grote publiek. Waarom is die interactie zo belangrijk? Tom “De overkapping van de Antwerpse Ring zal een enorme impact hebben op de leef- kwaliteit van de omgeving. Een open dialoog met de buurt vanaf dag één zorgt niet alleen voor het broodnodige draag- vlak, maar dit verbetert ook de kwaliteit van het eindproduct. Want beeld je eens in: je geeft een architect de opdracht jouw huis te tekenen, maar daarna hebben jullie geen contact meer. Hoe kan zo’n architect dan rekening houden met jouw vragen, behoeften en verwachtingen? Ook bij de Ring is dat zo. Zo goed als alle geledingen van het Departement en het beleidsdomein van MOW zijn hierin betrokken. Samen zetten zij in op een open communicatie met alle stakeholders. Het eindproduct zal dankzij die dialoog en wisselwerking beter zijn. Doe je dat niet, dan is de kans groter dat je in de uitvoeringsfase op weerstand botst.”