Eerste ‘betonlegging’ Deurganckdoksluis

in
MOW Mag

Op 13 november, ongeveer een jaar na de start van de werken, is de eigenlijke bouw van de Deurganckdoksluis op de Antwerpse Linkeroever begonnen. Die sluis wordt de grootste ter wereld. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft de eerste kubieke meter beton gestort als start van de sluisconstructie.

Het voorbije jaar is voor de sluis vooral veel grond verzet. Ongeveer een kwart van de totale 9,1 miljoen m3 grond is uitgegraven. Nu worden eerst de dwarsmuren gegoten, die aansluiten op de bestaande kaaimuren van het Deurganckdok. Op de werf wordt dan dagelijks tot 2.000 m3 beton gestort.

Voor de bouwconstructies zal in totaal 795.000 m3 gewapend beton nodig zijn. Daarvoor wordt 22.000 ton constructiestaal gebruikt. Dat is drie keer zoveel als al het staal in de Eiffeltoren. De constructie wordt verstevigd met 57.000 m3 damplanken. Intussen wordt er gewerkt aan de bouw van de sluisdeuren onder toezicht van de afdeling Maritieme Toegang.

De betonwerken zullen begin 2015 afgerond zijn. De graafwerken lopen nog tot april 2014 en de baggerwerken naar de toegangsgeul starten in januari 2015. Ook aan de stalen structuren, zoals sluisdeuren en bruggen, wordt nog gewerkt tot het voorjaar van 2016. Parallel worden tussen november 2013 en november 2015 de bedienings- en machinegebouwen gebouwd. Als alles volgens plan verloopt, zullen in het voorjaar van 2016 de eerste schepen in de nieuwe sluis worden geschut. Dan zullen ook de nieuwe spoor- en wegbruggen klaar zijn.

De Deurganckdoksluis op de Linkerscheldeoever is van groot belang voor de haven van Antwerpen. Niet alleen moet ze bijdragen tot een vlotte hinterlandontsluiting voor grotere tonnenmaatschepen, ze speelt ook een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van de Antwerpse haven.