Flanders Port Area in zee met Vietnam en Singapore

in
MOW Mag

Van 8 tot 14 november trok een Vlaamse havendelegatie onder leiding van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken naar Vietnam en Singapore. Doel van de missie: de Vlaamse havens verankeren in de Aziatische groeimarkt en hun marktaandeel uitbreiden. Flanders Port Area (FPA) slaagde erin enkele mooie samenwerkingsverbanden te sluiten. Missie geslaagd dus, zo oordeelde ook de minister: “De intensieve samenwerking tussen de vier Vlaamse havens heeft haar vruchten afgeworpen.

De keuze voor Vietnam en Singapore als bestemming van de FPA-missie was geen toeval. Vietnam telt straks honderd miljoen inwoners en is aan een steile economische opmars bezig. Het land is intussen de vijfde grootste economie van Azië. De haven van Singapore is dan weer de tweede grootste ter wereld, en op het vlak van bunkeren (het inslaan van voorraden en brandstof) zelfs de grootste. Vlaanderen heeft er dus alle belang bij om een stevige voet aan de grond te krijgen in die snelgroeiende economieën. En de Vlaamse havens kunnen daarin een belangrijke rol spelen.

Intentieverklaring met Vietnam

De eerste halte van de FPA-missie was Vietnam. Vlaanderen onderhoudt al jaren goede relaties met het Aziatische land, vooral rond maritiem vervoer en binnenvaart. Om de drie jaar hernieuwen ze hun samenwerking in een letter of intent. De intentieverklaring die de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken en haar Vietnamese collega Dinh La Thang ditmaal ondertekenden, besteedt bijzondere aandacht aan de wederzijdse promotie van de Vlaamse en Vietnamese havens. Zij kunnen elkaars logistieke positie versterken door samen te werken. De minister: “Vlaanderen heeft veel expertise in huis en wil zijn haven- en logistieke kennis graag delen met de Vietnamezen. Door Vietnamese experts op te leiden wordt Vlaanderen voor hen het eerste aanspreekpunt in Europa. Via onze vier Vlaamse zeehavens kan Vietnam een markt van vijfhonderd miljoen Europese consumenten bereiken.

Concrete samenwerking

De FPA-missie keerde met enkele contracten op zak terug naar Vlaanderen. Zo heeft de haven van Zeebrugge een overeenkomst gesloten met de Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers (VASEP). Vietnam exporteert jaarlijks bijna 200.000 ton pangasius naar Europa, een derde van zijn productie. VASEP was op zoek naar een distributiecentrum in Europa waar ook een doorgedreven kwaliteitscontrole zou kunnen gebeuren. Die kwaliteitscontrole moet ervoor zorgen dat het imago van pangasius verbetert en de export wordt geconsolideerd. Vietnam liet zijn oog vallen op de haven van Zeebrugge. Die heeft alle faciliteiten om voedingswaren op een kwaliteitsvolle manier te ontvangen, op te slaan, te behandelen en te verdelen.

Meer jobs

De havens van Antwerpen en Zeebrugge sloten samen met investeringsmaatschappij Rent-A-Port ook een samenwerkingsovereenkomst met Saigon Newport voor de bouw van een nieuwe bulkterminal. Saigon Newport is een belangrijke havenspeler in Vietnam, met een marktaandeel van 50 procent van de containerbehandeling. De haven wil zich nu ook richten op de behandeling van droge en vloeibare bulk. De havens van Antwerpen en Zeebrugge zullen hun expertise ter beschikking stellen bij de bouw van de nieuwe terminal. Maar tegelijk zullen ze ook directe scheepvaartlijnen met bulk uit Vietnam naar Vlaanderen halen. De minister: “Door gerichte samenwerkingsakkoorden te sluiten, zoals met Saigon Newport, versterken we wereldwijd de concurrentiepositie van onze Vlaamse havens. Dat zal op termijn zorgen voor meer goederenverkeer naar Vlaanderen en dus ook voor meer jobs.

Duurzamer bunkeren

Over naar Singapore. Als grootste bunkerhaven ter wereld hecht Singapore veel belang aan de impact van zijn activiteiten op het milieu. Tal van initiatieven moeten de haven duurzamer maken. Zo wordt LNG (vloeibaar aardgas) ter beschikking gesteld als scheepsbrandstof. De minister: “Vloeibaar gas is een milieuvriendelijke brandstof en veruit het goedkoopste alternatief voor zware stookolie. Je kunt het gerust de brandstof van de toekomst noemen. Ik ben dan ook erg blij dat de havens van Antwerpen, Zeebrugge en Singapore gaan samenwerken om LNG vlot en efficiënt ter beschikking te stellen voor de scheepvaart.” De drie havens hebben hun samenwerking geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst. Daarin kwamen ze overeen om de bunkerprocedures te harmoniseren, knowhow uit te wisselen en gezamenlijke onderzoeksprogramma’s op te zetten.

Succesvol netwerken

Tijdens de Aziatische missie werd ook druk genetwerkt. Zo bezocht FPA in Ho Chi Minh de werf van de Vlaamse baggerfirma DEME. De minister werd samen met de Vietnamese eerste minister uitgenodigd voor een receptie ter gelegenheid van Koningsdag. Daar ontmoette ze ook de minister van Transport en de viceministers van Handel en Landbouw. In Singapore stond een bezoek aan de gigantische PSA-terminal op het programma. Tot slot organiseerde de Belgische ambassadeur een netwerkreceptie, waarbij de Vlaamse havens in contact kwamen met Vlaamse bedrijven in Singapore.