Geotechniek bundelt sonderingen te water in Gent

in
MOW Mag

Voor de bouw van de Verapazbrug en de Meulestedebrug in Gent voerde Geotechniek sonderingen te water uit. Opdrachtgevers Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen (AWV) en de afdeling Bovenschelde van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) beslisten de onderzoeken samen aan te besteden.

De geplande Verapazbrug over het Handelsdok moet de omgeving van de Dampoort ontlasten van het drukke verkeer. Het gevraagde geotechnische onderzoek omvatte sonderingen te water en te land en diepboringen met laboratoriumonderzoek. Ongeveer gelijktijdig kwam de vraag naar sonderingen te water voor de nabijgelegen Meulestedebrug. Omdat grondonderzoek onder water erg duur is, beslisten de opdrachtgevende afdelingen de handen in elkaar te slaan.

Goede voorbereiding

Geotechnisch onderzoek te water moet goed worden voorbereid, omdat er belangrijke technische en fi nanciële risico’s aan verbonden zijn. De opdrachtgevers betalen een fl inke som voor de huur van een werkplatform en het bijhorende vlottend materieel. Als alle technische randvoorwaarden grondig worden voorbereid, kan de uitvoering optimaal verlopen. De afdeling Geotechniek bereidde het technische deel van het bestek voor en zat mee aan tafel tijdens de gunningsfase om de kwaliteit van het materieel te beoordelen.

Klaar in acht dagen

Na afloop van de gunningsprocedure startte Ghent Dredging N.V. met een duikinspectie. Het doel: de onderzoekspunten scannen op de aanwezigheid van steenpuin of ander materiaal dat de sonderingen zou kunnen bemoeilijken. Tegelijk bracht Geotechniek voor de twee sites alle nutsleidingen in kaart. Zodra de duikgegevens gekend waren, gingen de elektrische sonderingen van start. Dankzij de vlotte samenwerking tussen alle belanghebbenden werd op acht dagen tijd een reeks van elf sonderingen uitgevoerd op de sites van de Verapazbrug en de Meulestedebrug.