Hoe manoeuvreren schepen in sluizen?

Zeereus vaart sluis inin
MOW Mag

Van 3 tot 5 juni vond in Gent de derde internationale conferentie ‘Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water’ plaats. Het thema: ‘ship behaviour in locks’, of hoe schepen in sluizen manoeuvreren.

Voor de organisatie van de conferentie werkten het Waterbouwkundig Laboratorium en de afdeling Maritieme Techniek van de Universiteit Gent samen. Onderzoekers en experten wisselden hun kennis en ervaring uit over de laatste ontwikkelingen in het onderzoek en de praktijk rond het gedrag van schepen in ondiepe of beperkte wateren.