Hoe ziet jouw job er straks uit?

in
MOW Mag

Reorganisatie Departement MOW in de startblokken

 

Eind januari gaat de aangekondigde reorganisatie van het Departement MOW officieel van start. De nieuwe, vlakkere structuur moet van het departement een wendbare netwerkorganisatie maken die samenwerken en kennis delen hoog in het vaandel draagt. Wat betekent dat concreet voor de medewerkers?

De reorganisatie van het Departement MOW is al een tijdje een hot topic in de wandelgangen. Een nieuwe structuur, meer samenwerken … Komt er voor de werknemers een grote omwenteling aan? “Dat valt best mee”, zegt transitiecoördinator Maarten Van Onckelen. “De reorganisatie komt niet zomaar uit de lucht vallen, ze is het resultaat van een jarenlang veranderingsproces. We streven al een tijdje naar een minder hiërarchische structuur met meer samenwerking. Concreet gebeuren er in januari drie dingen. Onze vier beleidsafdelingen worden herleid tot één grote afdeling Beleid, waar we alle inhoudelijke expertise verzamelen. Daarnaast richten we opnieuw een coördinerende stafdienst op voor het hele beleidsdomein. Tot slot komt er één grote afdeling Verkeersveiligheid, die alle beleidsmatige en uitvoerende aspecten van verkeersveiligheid zal omvatten. Niemand wordt ontslagen, we zoeken alleen een beter werkmodel voor onze werknemers.”

Samenwerken

De nieuwe structuur moet ervoor zorgen dat het departement MOW zijn expertise maximaal kan inzetten, en dat complexe uitdagingen vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken. “Op dit moment werken we nog te veel binnen de lijntjes van onze afdelingen”, meent Maarten Van Onckelen. “Krijgt een afdeling een vraag, bijvoorbeeld over goederenvervoer, dan bekijkt ze die vanuit haar eigen expertise. Maar goederenvervoer is zowel mogelijk over land als over het water: die twee afdelingen moeten dus samenwerken. Door meer vanuit thema’s te werken, kunnen we een coherenter beleid voeren.” De afdelingshoofden van de nieuwe afdelingen stellen de thematische teams samen. Binnen die teams zullen mensen van verschillende achtergronden projectmatig samenwerken. Maarten Van Onckelen: “Zo’n kruisbestuiving kan erg creatieve, innovatieve ideeën opleveren. Een IT’er in een financieel team weet meteen of een nieuwe werkwijze technisch haalbaar is. Maar ook iemand die niets met een project te maken heeft, kan waardevolle ideeën leveren, omdat hij buiten het gekende kader durft te denken.’

Anders en beter

De reorganisatie streeft in eerste instantie naar meer interne samenwerking. Maar op termijn wil het departement ook ánders gaan werken, weet Maarten Van Onckelen. “Sinds vorig jaar experimenteren we met plaats- en tijdonafhankelijk werken. Dat willen we nog verder uitbouwen. De communicatie zal wel anders moeten verlopen als mensen vaker van thuis werken. In plaats van iedereen rond een tafel te zetten, zullen we bijvoorbeeld overleggen via e-mail, FaceTime … Belangrijk daarbij is een goede coaching van onze leidinggevenden, zodat zij mensen kunnen motiveren en nieuwe methodes kunnen introduceren.” Het einddoel van alle veranderingen is een flexibele, wendbare organisatie die vragen geïntegreerd bekijkt en haar expertise zowel intern en extern kan delen.

Startevent op 28 januari

Op 28 januari 2016 geven we officieel het startschot voor het ‘nieuwe’ departement. Het wordt een flitsende, interactieve dag vol boeiende activiteiten die de nieuwe netwerkorganisatie weerspiegelen. Mis het niet!