In het spoor van het Big Data Promoteam

in
MOW Mag

Het Big Data Promoteam, dat zijn vier collega’s uit drie verschillende afdelingen die samen spijkers met koppen slaan rond ‘datamining’. Het relaas van een inspirerende samenwerking.

“Ons verhaal begint in 2015 met de beslissing om het pilootproject ‘Datamining voor ongevallenanalyse’ te lanceren. Het doel: onderzoeken hoe ‘big data’ kunnen helpen om onderbouwde beleidsbeslissingen te nemen”, vertelt Pascal Lammar van het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid (VHV).

Nathalie Gosseye van afdeling Algemene Technische Ondersteuning (ATO): “Metingen op het wegennet leveren elke dag miljoenen data op. Hierop kan je doelgerichte analyses maken die het risico op ongevallen voorspellen en inzichten opleveren om de verkeersveiligheid te verhogen. Meten is weten!”

Energieboost

Een strak projectplan afwerken binnen een scherpe deadline. De juiste partners aantrekken. Jongleren met agenda’s. Over de muurtjes heen samenwerken. Het Big Data Promoteam pakt meer dan één uitdaging kordaat aan. Bart Van Herbruggen, Stafdienst: “Onze expertise is sterk complementair en we werken heel efficiënt samen, ook met Dirk Struyf van DXC Technology (zie 5de persoon op foto vlnr). Knopen hakken we snel door en iedereen gaat voor het beste resultaat. Dat heeft een positief effect op onze energie.”

Cijfers redden levens

Bieke Moelans van het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid: “De resultaten van ons pilootproject en de vervolgstappen lichtten we in juni dit jaar toe aan de directieraad. Hier kwamen we voor het eerst naar buiten als het ‘Big Data Promoteam’. Presentaties binnen en buiten het Departement volgden en de interesse is enorm. Het potentieel van datamining in mobiliteit en verkeersveiligheid is dan ook groot.”

Cocreatie 

Pascal: “Op 9 november organiseerden we onze eerste interactieve brainstorm: ‘Big data in de bepaling van ongevallenrisico’. We nodigden collega’s uit van andere afdelingen van DMOW, medewerkers van AWV, Politie en andere overheids- en onderzoeksinstellingen om mee na te denken over geschikte toepassingen met meerwaarde voor de burger.”

Nieuwe contacten, nieuwe pistes, nog meer inzichten: de sneeuwbal is niet meer te stoppen. Intussen kreeg het team groen licht om het project uit te breiden naar het volledige Vlaamse snel- wegennet. Wordt vervolgd!

INSPRAAK ZORGT VOOR UITSPRAKEN!

Niet enkel het resultaat, maar ook de manier waarop we afdelingsoverschrijdend hebben samengewerkt, werd enthousiast onthaald. – Nathalie Gosseye

Zonder dat we ons daar zelf bewust van waren, was onze aanpak doordrongen van de zes departementale waarden - samenwerken, openheid, vertrouwen, uitmuntendheid, wendbaarheid en daadkracht. Of we daarover wilden getuigen om andere collega’s te inspireren? Natuurlijk! – Bart Van Herbruggen

We willen iedereen laten kennismaken met het potentieel van datamining. - Bieke Moelans