Inspiratie voor een slimme stedelijke distributie

Sfeerbeeld van de studiedagin
MOW Mag

Hoe kunnen we de stedelijke distributie duurzamer en efficiënter maken? Rond die kernvraag draaide de interactieve studiedag ‘Samen werken aan slimme stedelijke distributie’ op 26 februari 2013 in Brugge. Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits presenteerde een brochure met inspiratie voor gemeenten en steden om zelf aan de slag te gaan.

Vlaanderen wil tegen 2020 Europees uitmunten in een slimme en duurzame logistiek. Die ambitie is een van de kernpunten van Vlaanderen in Actie (ViA). Het logistieke platform Flanders Logistics moet die doelstelling in samenwerking met alle spelers uit de Vlaamse logistieke sector realiseren. In het sterk verstedelijkte Vlaanderen kan dat enkel door ook werk te maken van een efficiënte en duurzame stedelijke distributie.

De brochure Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen reikt steden en gemeenten vijftien concrete maatregelen om zelf op het terrein aan de slag te gaan. Het doel: de snelle en efficiënte levering van goederen hand in hand laten gaan met de leefbaarheid van de binnenstad.

De studiedag ‘Samen werken aan slimme stedelijke distributie’ werd georganiseerd door de afdeling Haven- en Waterbeleid en de Stafdienst van het departement MOW, in samenwerking met het Steunpunt Goederen- en personenvervoer, het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL), het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG).

Meer weten? www.flanderslogistics.be/stedelijkedistributie