JongMOW uit de startblokken - Kick-off op 1 maart

in
MOW Mag

Na enige voorbereiding achter de schermen schiet vanaf maart JongMOW uit de startblokken. De nieuwe vereniging is een platform waar jonge personeelsleden van het Departement MOW elkaar op een informele manier kunnen ontmoeten. De feestelijke startactiviteit vindt plaats op 1 maart 2013.

JongMOW is opgericht op initiatief van de Directieraad van het Departement MOW en telt zeven enthousiaste vertegenwoordigers van diverse afdelingen. Het voornaamste doel is om netwerking en kennisdeling tussen jongeren te stimuleren. Ook zal JongMOW fungeren als een klankbordgroep voor de directie. Innovatieve ideeën aanbrengen, kan via JongMOW. Het meterschap van Ilse Hoet, afdelingshoofd Haven- en Waterbeleid en het jongste afdelingshoofd van het departement, verzekert de directe lijn met het management.

JongMOW richt zich tot alle personeelsleden van het Departement MOW die jonger zijn dan 35. Jaarlijks organiseert de vereniging een vijftal activiteiten, zoals onthaaldagen, werf- en bedrijfsbezoeken, interessante opleidingen en gastlezingen. Daarnaast kunnen JongMOW’ers deelnemen aan tal van boeiende en uitdagende cultuur- en sportactiviteiten.

Meer info:

jong@mow.vlaanderen.be
www.yammer.com/mow.vlaanderen.be