Knap staaltje teamwork

in
MOW Mag

Het project Waaslandhaven-Noord zit op kruissnelheid. De rotonde die o.a. de Liefkenshoektunnel, de Beverentunnel en de nieuwe Kieldrechtsluis met elkaar verbindt, bouwen we om tot een verhoogd, lichtengeregeld kruispunt. Projectingenieur Stefaan Rosseeuw leidt samen met zijn collega’s Tom Van Veldhoven en Peter Kersemans alles in goede banen.

Projectingenieur Stefaan Rosseeuw

Het project ‘Waaslandhaven-Noord’ is een uitvloeisel van de uitbouw van het Deurganckdok in de Antwerpse haven. Vandaar dat dit dossier op het bureau van projectingenieur Stefaan Rosseeuw van de afdeling Maritieme Toegang belandde. Hij werkt in dit project nauw samen met de collega’s van het Verkeerscentrum, het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Expertise, Beton en Staal en afdeling Algemene Technische Ondersteuning. Het einde van de werken is voorzien voor september 2018.

IDKIT Stefaan Rosseeuw

• Industrieel ingenieur
• Aan de slag bij afdeling Maritieme Toegang sinds 2009
• Werkt voornamelijk aan de renovatie van sluizen, o.a. de Van Cauwelaert -en Boudewijnsluis

De werken zijn gestart in mei vorig jaar met de bouw van een nieuwe brug op de plaats van de rotonde”, steekt Stefaan van wal. “De brug is zo ontworpen dat de liggers in één overspanning zijn gemaakt, zonder middenpijler. In december zijn de grondwerken gestart en op 5 maart de wegeniswerken. Die lopen in vier fasen om de hinder tot een minimum te beperken. Concreet komen er twee maal drie rijstroken en een pechstrook, in combinatie met een dubbel, gecoördineerd verkeerslicht om het verkeer efficiënt te regelen. Aan beide zijden voorzien we viertakskruispunten die aansluiten op de op- en afritten op de R2.

Minder hinder

De planning is zo opgesteld dat de bereikbaarheid maximaal blijft en de overlast beperkt. Stefaan: “De werken met de meeste impact op het verkeer voeren we uit tijdens de zomervakantie. Het verkeer op de R2 blijft mogelijk over twee rijstroken in beide richtingen. De bestaande bruggen worden pas afgebroken op het einde van de werken. Via nieuwsbrieven, periodiek overleg met bedrijven in de buurt en de website werkenwaaslandhavennoord.be houden we iedereen op de hoogte van de laatste stand van zaken en eventuele omleidingen.”

Teamwork

De herinrichting van het knooppunt is nodig om de snelle groei van het Antwerpse Havengebied en de bijhorende toevloed aan verkeer op te vangen. De coördinatie gebeurt in nauwe samenspraak met het Agentschap Wegen en Verkeer. “Zij hebben mee het ontwerp gedaan en staan mee in voor de uitvoering. We hebben regelmatig contact met elkaar en ook op de tweewekelijkse werfvergadering kunnen we steeds rekenen op het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer”, legt Stefaan uit. Verder zijn ook het Vlaams Verkeerscentrum, de afdeling Expertise Beton en Staal en de afdeling Algemene Technische Ondersteuning nauw betrokken. “Het Verkeerscentrum volgt het verkeer op de voet, waarschuwt weggebruikers met boodschappen op de dynamische tekstborden en regelt de dynamische signalisatie. De collega’s van EBS formuleren adviezen, doen controles en volgen keuringen op, terwijl de collega’s van ATO met een proefbelasting aantonen of de brug in augustus kan worden vrijgegeven voor alle verkeer.”