Meer coördinatie in complexe mobiliteitsprojecten

in
MOW Mag

Versnippering is een bekend risico bij complexe mobiliteitsprojecten. “De Werkvennootschap zal de krachten en deskundigheden bundelen”, zegt minister van Mobiliteit Ben Weyts.

De Werkvennootschap is een nieuw vehikel om efficiënt te werken aan mobiliteitsoplossingen. Ze verzamelt alle krachten en expertise om mobiliteitsproblemen projectmatig aan te pakken. “Op het terrein zijn veel verschillende spelers aan het werk, zoals het Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn. Het overkoepelende projectleiderschap is nu in één hand gebracht”, aldus minister Ben Weyts.

Snellere oplossing

Een eerste belangrijk project wordt de herinrichting van de Ring rond Brussel. Minister Weyts: “Daarvoor zijn forse investeringen nodig, onder meer voor de R0. Over een lengte van 20 kilometer wordt het doorgaand en het lokaal verkeer gescheiden, maar er komen ook 60 kilometer nieuwe tramsporen en 40 kilometer nieuwe fi etsinfrastructuur. De Werkvennootschap kan een projectgebied in zijn geheel benaderen en aan een snellere oplossing werken.” De herinrichting van de Ring rond Brussel moet in 2019 starten. Zowel de Technisch Ondersteunende Diensten (TOD) als de afdeling Beleid van MOW zullen de Werkvennootschap maximaal ondersteunen.