Meer ruimte voor schaalmodellen van mastodontschepen

in
MOW Mag

De Vlaamse overheid heeft beslist om nieuwe onderzoeksinfrastructuur te ontwikkelen in Oostende. Aan de Esperantolaan komen een bassin voor de studie van golven en een grote sleeptank voor proeven met schaalmodellen van schepen.

De Vlaamse havens zijn een belang- zijn doorgehakt. rijke schakel voor onze welvaart. Ze verwerken een groot deel van de Europese in- en uitvoer. Om te weten of de alsmaar groter wordende containerschepen onze zeehavens nog kunnen bereiken, moeten we onderzoeken hoe goed ze kunnen manoeuvreren. Dat gebeurt met manoeuvreersimulatoren van het Waterbouwkundig Laboratorium. In een sleeptank wordt het manoeuvreergedrag van schepen in ondiep en beperkt water getest. Op basis van dieproeven worden wiskundige modellenvoor de simulatoren opgesteld.

Grotere tank nodig

“Toen de huidige sleeptank in 1992 werd gebouwd, waren de grootste schepen in onze havens 200 meter lang. Vandaag zien we schepen van 400 meter opduiken: een realistisch schaalmodel is dan al snel 8 meter lang. Dat is te groot om in de bestaande sleeptank nog betrouwbare proeven te kunnen doen”, zegt Guillaume Delefortrie van het Waterbouwkundig Laboratorium. “Bovendien is de tank overbevraagd: door het stijgende aantal onderzoeken voor de binnenvaart zit de planning nu al vol tot eind 2018. De nieuwe sleeptank wordt 174 meter lang en 20 meter breed. Ze heeft een dubbel doel: de tank zal input leveren voor manoeuvreersimulaties van schepen, maar we gaan ze ook gebruiken om specifieke problemen te onderzoeken voor klanten over de hele wereld: havens, reders, laboratoria … Dankzij het Kenniscentrum Varen in Ondiep en Beperkt water speelt Vlaanderen op dat vlak een leidinggevende rol.”