Meer vrouwen kiezen voor technische functies

in
MOW Mag

Meer vrouwen kiezen voor technische functies

“De kansen zijn er, maar je moet ze zelf grijpen”

 

Steeds meer vrouwen vinden hun weg naar de Technisch Ondersteunende Diensten (TOD) van het Departement MOW. MOWmag sprak met Katrien Eloot, Elke Declercq, Suzy Kempkes en Youlia Youravskaia: “De grotere flexibiliteit rond werkuren en het plaatsonafhankelijk werken hebben de combinatie tussen werk en gezin makkelijker gemaakt.”

 

 

“Thuiswerken biedt voordelen”

KATRIEN ELOOT
Onderzoeker scheepshydrodynamica (WL)
Werkplek: Antwerpen

 

Waarom heb je voor een technische functie gekozen?

Katrien Eloot: “Mijn vader en oudere broer zijn allebei burgerlijk ingenieur, en dat leek mij ook wel wat. Ik koos voor de opleiding Burgerlijk Scheepsbouwkundig Ingenieur, die vandaag Maritieme Techniek heet. Vooral het veelzijdige karakter sprak me aan: je brengt diverse industrietakken samen, zoals materialen, constructies, werktuigkunde en scheepshydrodynamica. Tijdens mijn doctoraat heb ik me gespecialiseerd in scheepshydrodynamisch onderzoek.”

“In het Waterbouwkundig Laboratorium werk ik aan het modelleren en valideren van scheepsgedrag in ondiep en beperkt water. Samen met mijn collega’s maak ik wiskundige modellen die het scheepsgedrag voorspellen onder invloed van diverse factoren. Ik ben lid van internationale werkgroepen van PIANC en de NAVO en ben ook voorzitter van het kenniscentrum ‘Varen in ondiep en beperkt water’ (www.shallowwater.be). Deel uitmaken van een kleine maar wel internationale gemeenschap geeft me veel voldoening, omdat mijn collega’s medestanders zijn in plaats van concurrenten. Bovendien komt ons werk de maatschappij ten goede.”

Loopt de samenwerking met de – vaak mannelijke – collega’s vlot?

Katrien Eloot: “Ik heb altijd gestudeerd en gewerkt in een omgeving waar vrouwen in de minderheid zijn. Ik ben het dus gewend. Op de eerste grote conferentie die ik bijwoonde, in 1996, waren er maar twee vrouwen tegenover tweehonderd mannen. Dat is intussen verbeterd, al blijft het een mannenwereldje. De samenwerking met de mannelijke collega’s verloopt gewoonlijk vlot. We gaan samen voor een gemeenschappelijk doel en focussen vooral op de inhoud, niet op de vorm.”

Krijg je als vrouw veel kansen bij de technische diensten?

Katrien Eloot: “Bij WL heb ik de kans gekregen om mij tijdens mijn job verder te specialiseren en een plaats te verwerven binnen de internationale maritieme onderzoekswereld. Vrouwen krijgen zeker kansen, maar je moet ze wel zelf grijpen. Bovendien moet je jezelf in vraag blijven stellen en blijven evolueren. Je ziet al snel het verschil tussen een onderzoeker die in een ivoren toren blijft zitten en iemand die een open geest houdt en beseft dat samenwerking met andere disciplines een meerwaarde biedt.”

Kun je je functie goed combineren met je privéleven?

Katrien Eloot: “Het is niet makkelijk om mijn job met mijn gezin te combineren, temeer omdat ik op 85 kilometer van mijn standplaats woon. Ik ben intussen gescheiden en voed mijn kinderen op in co-ouderschap. De invoering van het plaatsonafhankelijk werken heeft voordelen voor mij: zo kan ik er toch voor mijn kinderen zijn, zonder het werk te moeten loslaten.”

 

 

“Stilaan meer vrouwelijke collega’s”

SUZY KEMPKES
Studie-ingenieur beton en staal (EBS)
Werkplek: Brussel

 

Wat vind je zo boeiend aan een technische functie?

Suzy Kempkes: “Ik heb burgerlijk ingenieur-architect gestudeerd en wilde aanvankelijk vooral gebouwen ontwerpen. Maar tegen het einde van mijn studies, toen de meer praktische technische vakken aan bod kwamen, kreeg ik ook interesse in het berekenen van constructies: kan een ontwerp effectief gebouwd worden? En zit het technisch goed in elkaar?”

“Bij het Departement MOW maak ik deel uit van de sectie stalen bruggen binnen de afdeling Expertise Beton en Staal. Ik krijg er de kans om volledige projecten uit te werken: zelf een ontwerp maken, de constructie berekenen en technisch zo goed mogelijk in elkaar steken en de uitvoering opvolgen. Daar haal ik veel voldoening uit. Maar ook andere taken zijn leuk, zoals berekenen of een ZUV-konvooi (zwaar uitzonderlijk vervoer) over een brug mag rijden. Die afwisseling houdt mijn functie boeiend.”

Loopt de samenwerking met de – vaak mannelijke – collega’s vlot?

Suzy Kempkes: “De verstandhouding met projectleiders, klanten en collega’s is meestal optimaal, ongeacht of het om mannen of vrouwen gaat. We werken samen aan dezelfde ontwerpen en werven en bespreken onze standpunten.”

“Stilaan krijg ik wel meer vrouwelijke collega’s. De meeste tekenaars zijn mannen, maar in de sectie betonnen bruggen werken evenveel vrouwen als mannen. Ook in de secties stalen bruggen, kaaimuren en sluizen zijn er drie vrouwen. De sectie stalen bruggen, waarvoor ik werk, wordt gecoördineerd door een vrouw, maar de mannen zijn wel in de meerderheid.”

Krijg je als vrouw veel kansen bij de technische diensten?

Suzy Kempkes: “Binnen onze afdeling krijgt iedereen dezelfde kansen. Projecten worden verdeeld naargelang ieders capaciteiten, we mogen opleidingen volgen en er zijn ook overlegmomenten waarop we onze kennis kunnen delen.”

Kun je je functie vlot combineren met je privéleven?

Suzy Kempkes: “Omdat ik nog geen kinderen heb, lukt dat voor mij vrij goed. Ik draag wel veel verantwoordelijkheid en mijn job is heel veeleisend. Mijn collega’s en ik worden regelmatig geconfronteerd met langere periodes waarin de werkdruk heel hoog ligt en we veel overuren maken. Maar als je veel voldoening haalt uit je job en je werkt graag in het belang van de maatschappij, dan neem je dat erbij. De laatste jaren is de flexibiliteit in het departement ook verbeterd: zo mogen we een aantal dagen per maand van thuis uit werken. Ook bij een treinstaking is dat een handige oplossing.” 

 

 

“Het sociale aspect is minder belangrijk”

YOULIA YOURAVSKAIA
Specialist prijzen en overheidsopdrachten (ATO)
Werkplek: Brussel

 

Wat vind je zo boeiend aan een technische functie?

Youlia Youravskaia: “Ik doe hoofdzakelijk prijstechnisch onderzoek rond gunningsprocedures, verrekeningen, schadeclaims bij infrastructuurwerken en zo meer. Hoewel mijn functie eerder analytisch is, heb ik een goede technische kennis nodig van bouwtechnieken, uitvoeringsmethodes, bouwmaterialen en hun technische eigenschappen en toepassingen. Omdat elk project verschillend is, blijft mijn functie gevarieerd. De bouwwereld staat nooit stil en er komen steeds nieuwe technieken en materialen op de markt. Er valt telkens iets nieuws te leren, dat houdt mijn job boeiend.”

Loopt de samenwerking met de – vaak mannelijke – collega’s vlot?

Youlia Youravskaia: “Ja hoor. Mijn collega’s zijn altijd bereid om hun kennis te delen en we werken goed samen. Dat er minder vrouwen in een technische of analytische functie stappen, heeft volgens mij veel met het soort werk te maken. Bij de technische diensten heb je voldoende technisch inzicht en analytisch vermogen nodig, maar het sociale aspect is iets minder belangrijk. Of je dat leuk vindt, is een persoonlijke keuze.”

Krijg je als vrouw veel kansen bij de technische diensten?

Youlia Youravskaia: “Mannen en vrouwen krijgen bij ons evenveel kansen, vind ik. De keuze om die al dan niet te grijpen ligt bij de persoon in kwestie, afhankelijk van zijn/haar kwaliteiten en prioriteiten. Vrouwen zullen hun gezin iets vaker voorrang geven, maar opnieuw: die keuze maak je zelf.”

Kun je je functie vlot combineren met je privéleven?

Youlia Youravskaia: “Een goede balans vinden tussen werk en gezin is niet altijd makkelijk. Maar de jongste jaren biedt MOW veel flexibiliteit, zowel op het vlak van werkuren als door de invoering van het plaatsonafhankelijk werken. Dat is voor mannen én vrouwen een voordeel.”

 

 

“Mijn vriend kookt gelukkig graag”

ELKE DECLERCQ
Coördinator team Speciale Metingen (GEO)
Werkplek: Zwijnaarde

 

Waarom heb je voor een technische functie gekozen?

Elke Declercq: “Ik heb altijd al interesse gehad in technische dingen. Als kind hield ik ervan om buiten kampen te bouwen, en ik speelde graag met Playmobil en Lego Technic. Ik was ook bij de scouts. Na mijn opleiding meetkundig schatter onroerende goederen (MSOG) heb ik eerst tien jaar bij een landmeter gewerkt. Dat leek me een toffe uitdaging: over grachten springen, overal tussen klauteren en toch precisiewerk uitvoeren. Daarna heb ik gesolliciteerd bij het Departement MOW.”

“Ik was eerst wat terughoudend tegenover de ambtenarij, maar bij mijn eerste kennismaking ontmoette ik gedreven technische mensen die helemaal geen nine-to-five-mentaliteit hadden. Dus besloot ik het erop te wagen. Door mijn job bij Geotechniek kom ik op heel wat grote werven. Na al die jaren ben ik nog altijd gefascineerd door de complexiteit van grote constructies zoals sluizen.”

Loopt de samenwerking met de – vaak mannelijke – collega’s vlot?

Elke Declercq: “Ik ben het zo gewend om met mannen samen te werken dat ik het zelfs niet merk als ik de enige vrouw in een vergadering ben. Ik zat vroeger ook in een gemengde scoutsgroep en voel me thuis tussen de mannen. Intussen werken er bij Geotechniek trouwens al veel meer vrouwen in technische functies. Voor mij maakt dat geen verschil.”

Krijg je als vrouw veel kansen bij de technische diensten?

Elke Declercq: “Evenveel als de mannen, denk ik. Als coördinator metingen mag ik redelijk mijn ding doen. Ik probeer ervoor te zorgen dat onze metingen en monitoring mee zijn met de nieuwste evoluties en dat we correcte, nauwkeurige resultaten afleveren. Het is soms wel moeilijk om voldoende informatie te verzamelen, maar dat heeft meer te maken met het feit dat wij de enige instantie in België zijn die bepaalde meettechnieken gebruikt. Gelukkig werken er bij ons enkele ingenieurs met wie ik goed kan overleggen over mogelijkheden en aandachtspunten.”

Kun je je functie vlot combineren met je privéleven?

Elke Declercq: “Mijn werk speelt een belangrijke rol in mijn leven. Als een aannemer om 7 uur begint, dan zorg ik ervoor dat ik aanwezig ben. Dat is deels mogelijk doordat ik geen kinderen heb: ik kan vroeg vertrekken en hoef niet om 16 uur naar huis. Ik heb ook een begripvolle vriend die gelukkig graag kookt. Voor mij is die regeling perfect, maar ik begrijp wel dat het voor mensen met kleine kinderen moeilijker is. MOW biedt tegenwoordig wel mogelijkheden om thuis te werken. Zelf doe ik dat in functie van mijn werk en niet van mijn gezin of huishouden.”