Mensen in hun kracht zetten

in
MOW Mag

Hoe Kathy Vandenmeersschaut ATO runt.

Samenwerken, voortdurend verbeteren, betrouwbaar en klantgericht zijn. Dat zijn de vier kernwaarden van een goede dienstverlener”, zegt Kathy Vandenmeersschaut, afdelingshoofd bij ATO. Hoe past ze dat in de praktijk toe?

IDKIT Kathy Vandermeersschaut

  • Sinds 1996 bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken Afdelingshoofd Afdeling Algemene Technische Ondersteuning (ATO) sinds eind 2003
  • Opleiding: Burgerlijk ingenieur bouwkunde
  • Voorzitter Xperta: overlegorgaan van 5 afdelingen binnen het Departement Mobiliteit en Openbare Werken
  • Hobby’s: reizen en lezen
  • Motto: samen bereik je meer

ATO (Afdeling Algemene Technische Ondersteuning) biedt ondersteuning aan andere afdelingen uit het beleidsdomein en zelfs daarbuiten. “Onze dienstverlening is heel divers. We voeren topografische en fotogrammetrische metingen langs wegen, waterlopen en in natuurgebieden uit, maar adviseren even goed bij overheidsopdrachten, op juridisch en prijstechnisch vlak. Verder is onze afdeling verantwoordelijk voor de IT-werking van het departement, van beleid over raamcontracten tot projectleiding. En we staan ook in voor de kwaliteitszorg in onze administratie. De ISO-hercertificatie dit najaar staat dan ook hoog op de ATO-agenda.”

Kort bij de interne klant

Dwars doorheen die diversiteit aan expertises zet Kathy een aantal sleutelwaarden voorop. Aandacht voor innovatie is zo’n rode draad. Kathy: “We houden de vinger aan de pols van nieuwe evoluties, zowel op vlak van wetgeving als technologisch. Neem nu 3D-metingen, drones, virtual & augmented reality, ... we onderzoeken waar en hoe ze op het terrein een meerwaarde kunnen zijn. Daarvoor is het nodig dat we kort bij de interne klant staan.” Tegelijk wil Kathy het grote plaatje niet uit het oog verliezen: “We maken deel uit van een groter geheel en werken mee aan de doelstellingen van de Vlaamse overheid en het beleidsdomein.”

Op eigen vleugels

“Ik geloof in een organisatie waar iedereen vanuit zijn expertise en persoonlijkheid een bijdrage levert. Het geeft me veel voldoening om de talenten van mensen naar boven te halen en sterke teams samen te stellen. Niemand kan in zijn eentje een complex probleem oplossen. De medewerker achter de schermen is even hard nodig als de man of vrouw vooraan. Mensen in hun kracht zetten en zien groeien, dat geeft mij energie. Ik zal mee de richting uitzetten en het geheel bewaken, maar vooral zorgen dat het team op eigen vleugels verder kan.”