Met CLINSH naar een schonere binnenvaart

in
MOW Mag

De Nederlandse provincie Zuid-Holland maakt de komende vier jaar werk van een schonere binnenvaart, samen met partners uit Nederland, België, Duitsland en Engeland. Het CLINSH-project (CLean INland SHipping) moet duidelijk maken dat een lagere uitstoot in de binnenvaart mogelijk is.

Om in de toekomst concurrentieel te blijven, moet de binnenvaartsector nu investeren in schonere schepen. Het CLINSH-project wil daarbij helpen. De partners testen vernieuwende technieken, alternatieve brandstoffen en walstroom, om zo een bijdrage te leveren aan het verlagen van de uitstoot. De effecten worden op dertig schepen gemonitord. Daarnaast brengt CLINSH de businesscases van verschillende schippers in kaart, om zo de verdere verduurzaming van de vloot te stimuleren. De verzamelde data bieden een handvat voor lokale, regionale, nationale en internationale beleidsmakers.

Partners

CLINSH is op 1 september 2016 officieel van start gegaan en wordt ondersteund door het Europese LIFE-fonds. De totale projectkost bedraagt ruim 8,5 miljoen euro. Onder meer havens, universiteiten en brancheorganisaties hebben zich als partners geëngageerd. Het Vlaams departement Mobiliteit en Openbare Werken (afdeling Beleid) zal meewerken aan twee acties: een pilootproject rond walstroom en de opmaak van een beleidsdocument met aanbevelingen voor de Europese Commissie.