MOW wijst de weg naar morgen

in
MOW Mag

MOW start een charmeoffensief in het buitenland. De brochure Roads to Tomorrow – Experts in Motion zet de troeven van het beleidsdomein en de mogelijkheden tot internationale kennisuitwisseling in de kijker.

Buitenlandse delegaties die de Vlaamse havens bezoeken of Vlaanderen en Nederland die samen op handelsmissie trekken naar Texas: MOW is betrokken bij heel wat internationale activiteiten. Sinds enkele jaren is er ook een werkgroep Internationale Samenwerking actief binnen het beleidsdomein. Die werkgroep publiceerde zopas de brochure Roads to Tomorrow – Experts in Motion. De nieuwe brochure moet MOW via onze belangrijkste projecten en expertisegebieden in het buitenland promoten.

Roads to Tomorrow lees je voorlopig in het Nederlands en het Engels. De Nederlandse brochure is bestemd voor de vele Nederlandse experts met wie MOW samenwerkt. In de inleiding wordt Vlaanderen als logistiek hart op het kruispunt van Europese auto-, spoor- en waterwegen gepositioneerd. De volgende hoofdstukken gaan dieper in op de toegankelijkheid van de Vlaamse havens, technologie, duurzame mobiliteit … De brochure sluit af met de technische knowhow die MOW en het Flanders International Technical Agency (FITA) ten dienste stellen van buitenlandse partners.

Promopakket

Bij de brochure hoort ook een handige map met fiches over de verschillende projecten en plannen van MOW. Daarnaast werden een beknopte Nederlandse en Engelse folder gepubliceerd. De brochure wordt ook gebruikt als deel van een promopakket: verpakt met chocolade is het een ideaal relatiegeschenk voor onze buitenlandse gasten en partners.

Roads to Tomorrow is een van de eerste publicaties in de opgefriste huisstijl van de Vlaamse overheid voor haar buitenlandcommunicatie. Het nieuwe logo en de slagzin Flanders - State of the art kwamen tot stand in het kader van het merkbeleid van de Vlaamse overheid. 

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met olivier.vandersnickt@mow.vlaanderen.be.