Myanmar zoekt Vlaamse expertise

in
MOW Mag

Myanmar roept de hulp van Vlaanderen in. Het Aziatische land wil met onze steun zijn grote infrastructuurproblemen aanpakken. Van 29 september tot 4 oktober 2013 was een delegatie van Myanmar in Vlaanderen te gast om onze knowhow inzake haveninfrastructuur en afvalwaterverwerking te bestuderen.

Myanmar, het vroegere Birma, grenst aan Bangladesh, China, India, Laos en Thailand. De vroegere Britse kolonie telt 56 miljoen inwoners. Het land is in volle evolutie en zoekt toenadering tot het westen. De diplomatieke en handelsrelaties tussen Vlaanderen en Myanmar zijn de voorbije jaren sterk gegroeid. Myanmar staat voor grote uitdagingen op het vlak van logistiek en infrastructuur en zoekt daarbij steun en knowhow bij MOW en het Flanders International Technical Agency (FITA).

Sluizen bouwen

In 2012 waren er al twee ontmoetingen tussen Vlaanderen en Myanmar. In oktober 2013 reisde een delegatie van Myanmar opnieuw af naar Vlaanderen. Het gezelschap bestond uit vicepresident Nyan Tun, minister van Transport Nyan Htun Aung, viceminister van Buitenlandse Zaken Thant Kyaw en enkele afgevaardigden van hun ministeries. Wim Van Rompay, area manager bij FITA: “De delegatie werd in ons land officieel verwelkomd door Vlaams minister-president Kris Peeters. Het werkbezoek had twee belangrijke thema’s. Er was veel aandacht voor de planning, de bouw en de werking van sluizen. In dat kader werden onder meer de sluis van Evergem en de werf van de Deurganckdoksluis bezocht. Onze gasten brachten ook een werkbezoek aan de baggerwerken op de Schelde en het Waterbouwkundig Laboratorium.

Afvalwaterzuivering

Daarnaast was de delegatie ook geïnteresseerd in de Vlaamse expertise rond afvalverwerking, afvalwaterzuivering, drinkwaterproductie en hernieuwbare energie. Wim Van Rompay: “Onze gasten bezochten de intercommunales IVAREM en Hooge Maey, de rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquafin in Antwerpen-Zuid en de drinkwaterproductie van de Watergroep in Kluizen. Er werd ook tijd gemaakt voor een kennismaking met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en het Departement Leefmilieu en Energie.

In de pers

Het bezoek van de delegatie was hot news in Myanmar. De Myanmarese media berichtten uitvoerig over het werkbezoek van hun vicepresident aan Vlaanderen. Er reisde zelfs een tv-ploeg mee die de Vlaamse knowhow uitgebreid in beeld bracht. “De indrukwekkende beelden van succesvolle Vlaamse infrastructuurprojecten moeten er mee voor zorgen dat de plaatselijke bevolking in Myanmar zich achter gelijkaardige projecten in hun land schaart”, besluit Wim Van Rompay.