Nieuwe beleidsorganen sturen IT-werking

in
MOW Mag

Het nieuwe ICT-beleidsplan van het Departement MOW bouwt sinds een jaar aan een kwaliteitsvolle en soepele IT-omgeving voor het departement. Vier nieuwe organen zullen de hervorming in goede banen leiden.

Eind 2012 werd het nieuwe ICT-beleidsplan voor het Departement MOW goedgekeurd. Een van de eerste acties in dat plan was de oprichting van vier nieuwe organen. In 2013 werd de IT Leadership Board in het leven geroepen. Dat beslissingsorgaan buigt zich over het budget, de IT-investeringen en de strategie op langere termijn. De directieraad zal voorlopig die rol op zich nemen.

Daarnaast werd ook de IT Investment Council opgericht. Dat orgaan moet de beslissingen van de IT Leadership Board op het vlak van budget en investeringen voorbereiden. De IT Investment Council bestaat uit vijf afdelingshoofden die elk een IT-groep (een groep afdelingen met gelijkaardige IT-noden) vertegenwoordigen. De opmaak en goedkeuring van het informaticaplan voor 2014 was de eerste belangrijke beslissing van die organen.

Logisch geheel

Een derde nieuw IT-orgaan is het Enterprise Architecture Office (EAO). Dat forum moet ervoor zorgen dat alle IT-ontwikkelingen op het vlak van hardware en software een logisch samenhangend geheel vormen. Aan de hand van twaalf principes zal het EAO een departementale architectuur uitbouwen. Een van die principes is dat zoveel mogelijk bestaande pakketten en applicaties opnieuw worden gebruikt, in plaats van nieuwe toepassingen te bouwen. Andere principes zijn datauitwisseling, informatieveiligheid en overdraagbaarheid. Alle projecten voor 2014 werden door het EAO bekeken in het licht van die principes en hun advies werd meegenomen in de goedkeuring van de projectaanvragen.

Community

Het vierde IT-orgaan is het Project Management Office (PMO). Dat zal projectleiders binnen het Departement MOW ondersteunen via een digitale community waar men ervaringen kan uitwisselen. Later zal dat platform worden uitgebouwd tot een volwaardig office dat projecten opvolgt via een uniforme rapportering en ook instaat voor risicobeheer.