Onlineplatform MEDIAAN maakt prijsinfo toegankelijk

in
MOW Mag

Op vrijdag 12 februari nam het Departement MOW een nieuw onlineplatform in gebruik. Via het Medium voor Economische Data, InformAtie en Applicaties over overheidsopdrachteN, kortweg MEDIAAN, krijgen personeelsleden toegang tot instrumenten en informatie over prijstechniek en cost engineering.

 

Het nieuwe platform werd ontwikkeld door de afdeling Algemene Technische Ondersteuning (ATO). De eerste versie van MEDIAAN bevat twee applicaties: een nieuwe prijzendatabank en een applicatie over prijsherzieningen. De databank registreert alle prijzen die deelnemers via offertes aanbieden aan gunningsprocedures voor werken en manuele diensten, zoals groenbeheer en reiniging van infrastructuur. Die prijzen werden sinds 2001 al geregistreerd door DELTA2001 en eDelta, maar de nieuwe prijzendatabank biedt belangrijke verbeteringen:

  • De nieuwe databank is geen statistische rapportering, maar een volwaardige applicatie: de gebruiker kan de informatie zowel eenvoudig als diepgaand analyseren. Zo is het mogelijk om snel de gangbare prijzen voor een breed scala aan werkzaamheden op te vragen. Ook diepgaande analyse – in functie van hoeveelheid, tijd, gunningsprocedure ... – behoort tot de mogelijkheden.
  • De versnipperde gegevens worden gebundeld: van de 93.000 posten blijven er nog 21.000 onderwerpen over. Dat maakt de bekomen informatie statistisch robuuster.
  • De prijsinformatie wordt aangeboden met de geldigheidsdatum die de gebruiker kiest.
  • Ook prijzen voor niet-genormaliseerde posten (twee derde van het totale aantal gegevens) zijn raadpleegbaar.

Account aanvragen

In de applicatie Prijsherziening, die de prijzendatabank aanvult, staat alle informatie rond prijsherzieningsparameters, parameterwaarden en prijsherzieningsformules. Later dit jaar komen er nog meer toepassingen bij. Sinds de lancering heeft het MEDIAAN-platform al meer dan 500 gebruikers verzameld. Wie nog geen account heeft, kan er een aanvragen via mow.vlaanderen.be/mediaan of via de ATO-pagina op de algemene website van het Departement MOW. De helpdesk is bereikbaar via 02 553 27 62 of mediaan@mow.vlaanderen.be