Operatie veiligheid

MOWmag 11 - juli 2020in
MOW Mag

Sluizen bouwen, baggerleidingen installeren, bruggen aanleggen, havengeulen verbreden ... de werken die ons departement uitvoert, spreken vaak tot de verbeelding, maar brengen ook risico’s mee. Je wil niet met een teen onder een sluisdeur belanden. Door corona kwamen er nog extra veiligheids- en hygiënemaatregelen bij.

Dat elke werf in de grootste veiligheid verloopt, is een kolfje naar de hand van Rudi Janssens, verantwoordelijke voor de veiligheidscoördinatie bij de afdeling Maritieme Toegang. We spreken af met Rudi op een van de grote werven van Maritieme Toegang: de Halve Maandijk in Oostende. Daar zijn aannemers in de weer om de havengeul te verbreden om grotere schepen toegang te geven tot de Oostendse haven. Werken in de nabijheid van water én in de hoogte, zijn dat niet al twee fameuze risicofactoren? Rudi: “Klopt, een stevige uitdaging. Het maakt de uitvoering van de werken complex en er zijn strenge veiligheidsvoorschriften. Als opdrachtgever is het onze verantwoordelijkheid om erover te waken dat alles op een veilige manier verloopt.”

Nul ongevallen

Als coördinator stuurt Rudi alle veiligheidscoördinatoren aan en zorgt hij ervoor dat zij hun werk goed kunnen doen. “Voor alle grote werven wordt een veiligheidscoördinator aangesteld. Die heeft, samen met de projectleider, de werfingenieur en de werftoezichter, een cruciale rol in het uitstippelen en opvolgen van het veiligheids- en gezondheidsplan, dat voor elke werf wordt opgesteld. De klemtoon ligt op preventie: gevaarlijke situaties en incidenten vermijden zodat ongevallen voorkomen worden. Hoe gaan de werken verlopen? Wat is de invloed op de omgeving? Zijn er stellingen nodig? Wat zijn de invloeden
van weer en wind op de plaatsing? Waar komen de hijskranen? Hoe moet het circulatieplan eruitzien? Waar komen de sanitaire voorzieningen voor de arbeiders en het werflokaal? … 101 vragen krijgen in zo’n plan een antwoord. We besteden daar veel aandacht aan, want het is de basis van waaruit alles vertrekt. Je mag ook niet vergeten dat er veel verschillende partijen op zo’n werf actief zijn. Die moet je allemaal op één lijn krijgen. Door een goede opvolging op de werf zorgt de veiligheidscoördinator ervoor dat alle neuzen in dezelfde richting blijven staan en iedereen de gemaakte afspraken kent. Hij wordt ook op alle werfvergaderingen uitgenodigd. Merkt hij een onveilige situatie op, dan zal hij daar meteen op wijzen.”

Besmet met het veiligheidsvirus

Bij de grote werven gaat Rudi zelf ook regelmatig langs. “Daar maak ik een erezaak van. Door ter plaatse met de mensen te spreken en zaken te observeren, kan je tijdig ingrijpen op veiligheidsaspecten. Veiligheid is in de eerste plaats een zaak van mensen.” Een goed veiligheids- en gezondheidsplan moet je achteraf zelden bijsturen, maar wat als een pandemie roet in het eten gooit? “Dat is inderdaad een ander paar mouwen. Naar aanleiding van de coronacrisis zijn er bijkomende eisen opgelegd: 1,5 meter afstand houden, een mondmasker dragen, handen ontsmetten, … in het heetst van de strijd blijven werken en je aan de maatregelen houden, is niet evident. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: dat de werken veilig, zonder ongevallen, en binnen de afgesproken termijn gebeuren. Virtuele werfvergaderingen zijn niet ideaal, maar de werken in Oostende hebben niet stilgelegen en we zitten perfect op schema. Dat is mooi.”

De grote werven van Maritieme Toegang hebben niet stilgelegen
De grote operationele activiteiten en werven van de afdeling Maritieme Toegang bleven in coronatijd gewoon doorlopen. Naast de bereidwilligheid van de betrokken aannemers, was de flexibiliteit van de betrokken collega’s hierin essentieel.
• De werken aan de Halve Maandijk in Oostende hebben niet stilgelegen. Vlaanderen investeert meer dan 22 miljoen euro om Oostende te beschermen tegen overstromingen en om de economische positie van de haven te versterken. De werken moeten in de lente en zomer uitgevoerd worden om de kans op stormschade te minimaliseren.
• De werkzaamheden aan de Nieuwe Sluis Terneuzen zijn blijven doorlopen op +- 75% van de capaciteit. Dat was mogelijk doordat de activiteiten in deze fase van het project grotendeels gemechaniseerd zijn (met bouwkranen e.d.).
• De renovatie van de Vandammesluis in Zeebrugge begon kort voor de lockdown aan een kritieke fase van de werkzaamheden: de lifting van de sluisdeur. Ook die operatie heeft gelukkig kunnen plaatsvinden zoals gepland. Als de lifting niet was doorgegaan op 25 mei, kon de werf een vertraging van meer dan een halfjaar oplopen.

 

ID KIT Rudi Janssens

Bij MOW sinds 2013
Als verantwoordelijke voor de veiligheidscoördinatie volgt hij alle veiligheidscoördinatoren op die actief zijn op de werven van Maritieme Toegang
Rudi is ook preventieadviseur: hij staat dus zowel voor de interne als externe veiligheid in bij Maritieme Toegang
Rudi is actief promotor van een gezonde en vooral sportieve levensstijl binnen de afdeling (met o.a. de organisatie van Start to Run en ondersteuning van de projecten van de werkgroep Sport en Bewegen
van het departement)