Opstalvallei: nieuwe natuur op Rechterscheldeoever

in
MOW Mag

De Antwerpse haven ligt midden in waardevolle natuur. Bij havenuitbreidingen gaat een deel van die natuur verloren. “Dat compenseren we met het natuurgebied Opstalvallei aan de rand van de haven”, vertelt Bea Arickx.

Het Opstalvalleigebied ontleent zijn naam aan de Opstalbeek, die door de Berendrechtse Polder stroomt. De vroegere landbouwpolder wordt omgevormd tot een 240 hectare groot natuurgebied tussen het Delwaidedok en de woonkern van Berendrecht. De eerste fase van het project, met 70 hectare bos, een grote plas en natte weilanden, werd in 2008 afgerond. Nu staat de tweede fase in de startblokken. Met 170 hectare rietland, natte weilanden en waterplassen, wordt de Opstalvallei een nieuwe thuis voor zeldzame riet- en watervogels zoals de roerdomp, de bruine kiekendief en de rietzanger. De bestaande fiets- en wandelwegen in het gebied blijven behouden.

De rol van MOW

“Door mee te zorgen voor nieuwe natuur, niet alleen in het Opstalvalleigebied maar bijvoorbeeld ook op Linkerscheldeoever, maakt het departement MOW de verdere ontwikkeling van de haven mogelijk”, zegt Bea Arickx van de Beheercommissie Natuur Rechterscheldeoever. “In de eerste plaats financiert het departement het project, samen met het Gemeentelijk Havenbedrijf, Infrabel en de NMBS. Daarnaast onderhoudt MOW contacten met landbouwers die door het project hun activiteiten moeten verplaatsen of stopzetten. Om hen bij te staan stelde de bemiddelaar grootschalige infrastructuurprojecten een sociaal begeleidingsplan op. Het departement is ook een centrale speler in de ontwikkeling van het GRUP Afbakening Zeehavengebied Antwerpen en alle acties die daarmee gepaard gaan. De omvorming van de Opstalvallei tot natuurgebied is er daar één van. Het gebied wordt, mede dankzij de inzet van MOW, een prachtig stuk natuur aan de rand van de haven waar economie, natuur en recreatie perfect zullen samengaan.”