Optische glasvezel meet temperatuur in nieuwe tunnel

in
MOW Mag

Optische glasvezels worden vooral gebruikt om een internetsignaal te verspreiden. Geotechniek zet de draden in om krachten en temperatuur te meten tijdens bouwwerken.

In de zomer van 2016 startten aannemers in Aalst met de bouw van enkele tunnels op de Siesegemlaan. Een eerste stap was het plaatsen van diepwanden (de latere ‘muren’ van de tunnel). Die moeten de tunnel openhouden terwijl de grond wordt weggegraven. Geotechniek en de KU Leuven controleren de sterkte en stabiliteit van de diepwanden.

Vervormingen opsporen

Tijdens de plaatsing van de diepwand bevestigde Geotechniek glasvezels aan de wapeningskooi. “De draden strekken zich uit over de volledige diepte en lopen aan beide zijden van de wand. Zo kunnen we in verschillende belangrijke bouwfasen metingen uitvoeren”, zegt Eva Goeminne van Geotechniek. “De onderzoekers meten zowel rek als temperatuur en vergelijken de waarden met die van de eerste (nul)meting. Zo wordt duidelijk welke veranderingen in de diepwand optreden. Als de wand op een bepaald punt doorbuigt, buigt de optische glasvezel mee.” Met een inclinometerbuis kunnen de onderzoekers ook vervormingen van de diepwandopmeten. Als de bewegingen te groot worden, kan men remediërende maatregelen treffen.