Plankgas naar veiliger verkeer

in
MOW Mag

Sinds 2014 is de rijopleiding geen federale maar een Vlaamse  bevoegdheid. Terwijl de overdracht nog in volle gang was, kwam de volgende uitdaging er al aan: de hervorming van het rijexamen. Voor het team van Barbara zat er maar één ding op: gas geven.

“Hoe kunnen we het verkeer veiliger maken? Die vraag houdt ons bij het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid bezig. De rijopleiding is daarin essentieel”, vertelt Barbara De Clerck, teamhoofd ‘rijopleiding en vakbekwaamheid’. Kevin Clijmans, beleidsmedewerker: “Met een team van acht medewerkers bereiden wij het beleid voor, houden we toezicht op rijscholen en examencentra, én doen we inspecties ter plaatse. Daarnaast behandelen we erkenningsaanvragen en bemannen we ook een ontactpunt waar mensen met al hun vragen terechtkunnen.” Een overheveling van bevoegdheden is een hectische periode. Je moet je inwerken in een nieuwe materie, en de sector en alle stakeholders leren kennen.Barbara: “Tegelijk moeten we belangrijke stappen zetten: procedures efficiënter maken, processen digitaliseren, het aantal controles verhogen én de kwaliteit van de inspecties verbeteren. Onze controles moeten de burger de garantie bieden dat de rijschool of het examencentrum van  zijn keuze aan alle vooropgesteldecriteria voldoet.”

Stalen zenuwen

Als klap op de vuurpijl kwam daar nog de vernieuwing van de rijopleiding bij. “Dat was dubbelop ja”, lacht Barbara. “Minister Weyts heeft van die hervorming een speerpunt van zijn beleid gemaakt.” Kevin: “Denieuwe regelgeving is hier voorbereid en wij zorgen ervoor dat de 112 erkende rijscholen en 16 examencentrain Vlaanderen aan de nieuwe regels beantwoorden. Jaarlijks zijn er zo’n 70.000 mensen die in Vlaanderen hun rijbewijs B halen. Vanaf 1 januari 2019 zullen die mensen 6 à 9 maanden na het behalen van hun rijbewijs naar een terugkommoment moeten gaan. Dat moment hebben we vanaf nul moeten opbouwen.” Barbara: “Zonder strakke projectplannen, stalen zenuwen én de hulp van de juridischeen de IT-dienst hadden we dat nooit zo snel voor elkaar gekregen.”

Slaagcijfers niet gedaald

Over die hervorming is heel wat inkt gevloeid. “Ze zou  een verstrenging zijn, maar in feite bereidt de nieuwe rijopleiding beginnende chauffeurs beter voor op de realiteit. Zo is er meer aandacht voor risicoperceptie, is er een langere oefentijd voor het praktijkexamen en is er een verplicht vormingsmoment voor vrije begeleiders. Beginnende autobestuurders vormen nog altijd een grote risicogroep in de ongevallenstatistieken. Van hen betere chauffeurs maken en de verkeersveiligheid verhogen, vraagt om een doortastende aanpak”, legt Kevin uit. “De slaagcijfers van het praktijken theorie-examen zijn sinds de hervorming trouwens niet spectaculair gedaald. En over het vormingsmoment krijgen we nu zeer positieve reacties.”

Bye bye rijbewijs?

De kwaliteit van de rijopleiding. De rijgeschiktheid van ouderen. Attitudeverandering bij jonge bestuurders, … Er  liggen heel wat uitdagingen op de plank. En wat met zelfrijdende wagens? Barbara: “Ook in een autonoom rijdende wagen moet je alert blijven aan het stuur. Wat moet je wel nog kunnen en wat niet? Daar gebeurt nu volop onderzoek naar en wij volgen het op de voet.”

“Wat kunnen wij doen om het verkeer veiliger te maken? Die vraag houdt ons bezig. De rijopleiding speelt daarin een belangrijke rol.”

 

IDKIT Kevin Clijmans

Beleidsmedewerker, team ‘rijopleiding en vakbekwaamheid’

Bij MOW sinds juni 2017.

Daarvoor projectmedewerker bij het Instituut voor Mobiliteit.

 

IDKIT Barbara De Clerck

Teamhoofd ‘rijopleiding en vakbekwaamheid’, Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid

Bij MOW gestart in 2007 als beleidsmedewerker op de afdeling ‘Mobiliteit en verkeersveiligheid’

 

Meer info over de vernieuwde rijopleiding? www.rijbewijzer.be