Proefcampagne moet uitwijzen welke bouwmethode geschikt is voor Oosterweeltunnels

Diepe proefputin
MOW Mag

In en rond Antwerpen zijn files dagelijkse kost. Met de Oosterweelverbinding, die de Ring rond de stad zal sluiten, wil de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) de verkeerschaos aanpakken. Een groot deel van de verbinding wordt in diepe tunnels aangelegd. Een proefcampagne in de lokale ondergrond moet duidelijk maken hoe die tunnels het beste worden gebouwd.

Het sluitstuk van de Oosterweelverbinding wordt wellicht een dubbeldektunnel, die op grote diepte het verkeer voorbij de stad zal leiden. De geplande tunnel komt deels onder het Albertkanaal. Maar om een realistisch ontwerp te kunnen maken, is er meer kennis van de ondergrond nodig. Hoe zullen de Boomse klei en de zandgronden op grootschalige grondwerken reageren? Wat zijn de gevolgen op het vlak van wrijving of waterdruk? Om dat te achterhalen, werd een uitgebreide proefcampagne opgezet.

Diepe proefput

Er worden specifieke proeven op ware schaal uitgevoerd, en de experts van de afdelingen Geotechniek en Algemene Technische Ondersteuning (ATO) brengen in kaart welke gevolgen die hebben voor de grond. De eerste fase, een tril- en heiproef, is al achter de rug. Terwijl verschillende soorten wanden in de zandgrond werden ingebracht, voerden de experts trillingsmetingen en akoestische metingen uit en maten ze de zetting van de ondergrond op. Op een tweede locatie werd in 2014-2015 een proefput van 25 meter diep gegraven. Tijdens en na het uitgraven werden verschillende parameters in de grond opgevolgd: vervormingen van de top van de damwanden, variatie van de waterspanning, opzwellen van de Boomse klei… De nieuwste technologieën, zoals optische vezels en 3D-scans op basis van foto’s, zorgen voor gedetailleerde informatie.

Tunnelconstructie op maat

Dankzij de intense samenwerking met BAM, het studiebureau ROTS, het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) en aannemer Denys geeft de Antwerpse grond zijn geheimen prijs. Als alle onderzoeken zijn afgerond, zal blijken hoe de constructie van de Oosterweeltunnel het beste wordt aangepakt.