Proeven werkt

Proeven werktin
MOW Mag

P R O E V E R I J E N   G E S M A A K T   D O O R   B I J N A   1 5 0  C O L L E G A’ S

Een dronevlucht meemaken, varen op een baggerschip, uit eerste hand informatie krijgen over facturatie of kwaliteitszorg, op de eerste rij staan bij de renovatie van een sluis … In 2018 namen bijna 150 personeelsleden één
of meerdere keren deel aan de Proeverijen. “De ideale manier om elkaar beter te leren kennen en samenwerking te stimuleren”, zo zegt Dorien Smeets, Consulent Organisatie van de Stafdienst.

 

Dorien: “In 2016 hebben we zes waarden gedefinieerd voor ons departement: wendbaarheid, daadkracht, uitmuntendheid, vertrouwen, openheid en ook samenwerken. Om die laatste waarde te doen leven en samenwerking
écht te stimuleren, is het belangrijk dat we elkaar beter leren kennen. En dus hebben we de Proeverijen gelanceerd, een laagdrempelig en vrijblijvend initiatief waarbij medewerkers kunnen meelopen met of deelnemen aan activiteiten van een andere afdeling. Zo leer je niet alleen boeiende collega’s, maar ook andere facetten van de MOW-wereld kennen, met soms mooie kruisbestuivingen tot gevolg.”


Hoe hebben jullie de Proeverijen aangepakt?
Dorien: “Elke maand lanceerde één afdeling een aanbod aan proeverijen waar je kon op inschrijven. Samen vormden ze een mooie waaier aan initiatieven waar collega’s van verschillende afdelingen op afkwamen. In totaal zijn er zo’n 70 proeverijen georganiseerd. Daarbij hebben zo’n 250 meeloopmomenten plaatsgevonden, waar meer dan een vijfde van onze personeelsleden aan deel nam. Het was zonder meer een succes! De Proeverijen hebben bijgedragen tot een beter begrip van elkaars taken en activiteiten. In sommige gevallen zijn er zelfs echte samenwerkingen ontstaan!”

 

Welke proeverijen sprongen in het oog?

Dorien: “Elk initiatief was de moeite, maar het was drummen als je wilde deelnemen aan de dronevlucht van de afdeling ATO. De afdeling Beleid pakte dan weer uit met een ‘mobiliteitsrace’: hoe geraak je op de snelste manier van A naar B, en welke obstakels kom je onderweg tegen? De afdeling Organisatie nodigde via de proeverij Recht en Rechtspraak geïnteresseerden uit om na een toelichting van de eigen dienstverlening, een zitting mee te maken van een rechtscollege. Ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een simulatiestudie op de simulatoren van het Waterbouwkundig Laboratorium sloeg aan.”

 

BETER SAMENWERKEN BEGINT MET PROEVEN
“Ik heb een B-inspectie van de Waaslandtunnel bijgewoond. Beleidswerk en terreinwerk maken beide deel uit van het werken aan mobiliteit en verkeersinfrastructuur, al zijn het twee erg verschillende schakels. Het is boeiend om van iets te ‘proeven’ waar je in theorie dichtbij, maar in de praktijk ver vanaf staat. Ik waardeer het dat we via dit initiatief de kans krijgen om onze blik op de taken van het departement te verruimen.”
Marleen Coenen – Beleid


“Het is zeer verrijkend om kennis te maken met mensen die aan dezelfde projecten werken, maar waarmee ik anders nooit in contact kom.”
Jeroen Vercruysse – Waterbouwkundig Laboratorium


“In april nam ik deel aan een proeverij van het Vlaamse Forum Verkeersveiligheid en in juni gaf ik er een presentatie over ons stedelijk logistiek beleid. Proeven en laten proeven dus. Samen weten en doen we meer!”
Tijl Dendal – Beleid