Project Vlaamse Baaien komt in stroomversnelling

in
MOW Mag

Zware stormen, over-stromingen, een stijgende zeespiegel … De klimaatverandering zet zich nu echt door. Het Masterplan Vlaamse Baaien brengt in kaart hoe we onze kust-regio binnen afzienbare tijd klimaatbestendig kunnen maken. Minister Crevits laat onderzoeken hoe een eerste reeks maatregelen versneld kan worden -gerealiseerd.

Het nieuwe VN-rapport over klimaatverandering laat er geen twijfel over bestaan: onze aarde warmt op. Vlaanderen heeft nood aan actie om de klimaatwijziging het hoofd te bieden. Daarom startte de Vlaamse regering enkele jaren geleden met het ViA-project Vlaamse Baaien: dat moet ervoor zorgen dat onze kust tegen 2100 bestand is tegen veranderende klimaatomstandigheden, stormen en overstromingen.

3 miljoen euro voor onderzoek

Op het Congres Superstormen, eind 2013, stelde Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits aan de hand van de blauwdruk Vlaamse Baaien een eerste synthese voor van noodzakelijke onderzoeken en voorstellen om de kustregio klimaatbestendig te maken. Die onderzoeken gaan dit jaar, vlak na de zomer, van start. De minister maakte intussen een budget van 3 miljoen euro vrij en vroeg de onderzoekers extra aandacht te besteden aan maatregelen uit het Masterplan Vlaamse Baaien die versneld kunnen worden gerealiseerd. De eerste stap wordt het onderzoek naar een mogelijke publiek-private samenwerking waarbij de maritieme toegang naar de haven van Zeebrugge wordt verbeterd en de kust beter wordt beschermd: “Een win-winsituatie”, aldus minister Crevits.

Samenwerken met Nederland

Het Masterplan onderzoekt maatregelen voor het hele kustsysteem, met inbegrip van het Schelde-estuarium. In Vlaanderen is de afdeling Maritieme Toegang van MOW de belangrijkste partner in het programma, maar ook het Waterbouwkundig Laboratorium, de afdeling Kust, Ruimte Vlaanderen, Team Vlaams Bouwmeester en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) nemen deel aan de onderzoeken.

Omwille van de link met het Schelde-estuarium reikte Vlaanderen in 2013 de hand aan Nederland om samen na te denken over een robuuste bescherming tegen superstormen. Onder de koepel van de Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie (VNSC) stelden de twee regio’s een gezamenlijk vierjarig onderzoeksprogramma op, de ‘Agenda voor de Toekomst’. Die bekijkt de ambities van Vlaanderen en Nederland voor het Schelde-estuarium. Zowel in Vlaanderen als in Nederland worden alle belanghebbenden (toerisme, visserij, natuur, de havens, de private sector …) bij de planuitwerking betrokken via een stakeholdersoverleg.

Eerste stap: Zeebrugge

De eerste concrete maatregelen van het Masterplan Vlaamse Baaien worden in Zeebrugge gerealiseerd. Daar gaat kustbescherming hand in hand met de verbetering van de maritieme toegang tot de haven. In de praktijk gaat het over:

  • de lokale verdieping van de zeebodem voor de haveningang van Zeebrugge,
  • het gebruik van de daaruit afkomstige zandige specie voor de aanleg en instandhouding van zandmotoren en andere kustbeschermingsmaatregelen op andere locaties,
  • de combinatie van dat alles met een geoptimaliseerde bagger- en stortstrategie voor de instandhouding van de vaarpassen op zee, met inbegrip van de voorhaven van Zeebrugge.

Meer info: www.mow.vlaanderen.be/vlaamsebaaien