Renovatie van een duizendtonner

in
MOW Mag

De Vandammesluis is de enige toegang tot de Zeebrugse achterhaven. Ze wordt druk gebruikt en was na 30 jaar aan een grondige renovatie toe: een waar huzarenstukje als het op planning en techniek aankomt.

Lies: “De renovatie verloopt in verschillende fases. Nu, na zeven jaar, zitten we in de derde fase en pakken we sluisdeur nummer vier aan, de derde deur die we renoveren. Die is in maart tijdens een spectaculaire liftingsoperatie
opgetild en aan land gezet. De 2000 ton zware deur staat momenteel in de achterhaven aan land: een baken in het landschap met zijn 66 meter lang, 25 meter hoog en 11 meter breed. We spuiten de oesters en het slib eraf en voeren staalwerken uit. De deur krijgt vier bijkomende doorstroomopeningen om het versassen sneller te laten gaan. Ze wordt volledig herschilderd en we zetten er moderne technieken op. Nu de deurkamer in de sluis droog staat, vervangen we daar de rails en de geleidingsrails. Eind mei 2019 zetten we de deur terug. We schatten in dat de renovatie van de sluis in 2023 rond zal zijn.”

 

Grote economische belangen

“Verschillende afdelingen ondersteunen ons in dit hele proces. Geotechniek volgt de droogzetting van de deurkamer op en interpreteert de monitoring als er wat beweegt in de ondergrond of in de structuur van de sluis. EBS biedt grote hulp bij onder andere materiaalkeuringen, nazicht van lasdossiers en staalplannen. Voor het elektrische gedeelte en de mechanica is EMT, de afdeling Elektromechanica en Telematica van AWV, belangrijk. Naast het technische luik, besteden we veel zorg aan goede contacten met renovatie van een duizendtonner het havenbedrijf en alle stakeholders. De bedrijven in de achterhaven volgen het project op de voet. Voor hen
staat er veel op het spel.”

 

Werken onder tijdsdruk

De sluis is voor de haven van levensbelang. Elke stremming van de scheepvaart betekent een zware dobber. Lies: “De scheepvaart door de sluis wordt van dinsdag tot zaterdag stilgelegd van 7 tot 12 uur en op zondag tot 14
uur. Alleen dan kunnen we in de deurkamer werken. Onze planning is strikt en de tijdsdruk groot, want de economische belangen zijn enorm. Wat dit voor mij betekent? Dat ik geen week tijd heb om na te denken over een oplossing voor een probleem. En dat het voor iedereen elke dag alle hens aan dek is. Mijn drie collega-toezichters moeten bijvoorbeeld één weekend op drie werken.”


Nachtelijk alarm
Of het met zo’n project mogelijk is werk en privé in balans te houden? Lies lacht. “Misschien is dat wel de grootste uitdaging. Op alle mogelijke momenten van de dag en de nacht kan ik een alarm per sms krijgen. Als het waterpeil een bepaalde waarde overschrijdt bijvoorbeeld. Of als er topografische punten wisselingen tonen. Dan klap ik mijn laptop open, zoek de oorzaak, overleg met de aannemer of met collega’s. Je laat dan alles vallen waar je op dat moment mee bezig bent. Ook ’s nachts of tussen het eten maken en dictee opvragen bij mijn kinderen door.”

 

IDKIT Lies Missinne
Projectingenieur Lies Missinne leidt de renovatie van de Vandammesluis in Zeebrugge in goede banen. Ze waakt over de kwaliteit van de technische uitvoering en het budget, maar ook over een uiterst strikte planning zodat de economie in de achterhaven niet in gevaar komt.

Werkt sinds 2007 als projectingenieur bij Maritieme Toegang
Burgerlijk ingenieur met een grote fascinatie voor de zee
Sinds 2011 bij deze renovatie betrokken
Gehuwd. Heeft drie kinderen van 4, 6 en 8 jaar