Samen aan de slag met Basisbereikbaarheid

Samen aan de slag met basisbereikbaarheidin
MOW Mag

DEPARTEMENT MOW HEEFT REGIEROL IN NIEUW MOBILITEITSBELEID

Op vrijdag 23 november vond het netwerken infomoment ‘Team MOW - Samen aan de slag met basisbereikbaarheid’ plaats. Alle betrokken collega’s in ons beleidsdomein luisterden en debatteerden mee over het nieuwe Mobiliteitsbeleid.

 

Peter Hofman van onze afdeling Beleid is nauw betrokken bij de uitrol van basisbereikbaarheid. “Met basisbereikbaarheid verandert het Vlaamse mobiliteitsbeleid radicaal van koers. Doel is om voor iedereen mobiliteitsoplossingen aan te bieden, maar dan op een kostenefficiënte manier. We houden hiervoor rekening met de reële vervoersstromen. Zowel voor personen - als voor goederenvervoer kijken we eerst naar de vraag en voorzien we vervolgens een gepast multimodaal aanbod. Combimobiliteit is daarin essentieel en betekent dat reizigers voor hun verplaatsingen verschillende vervoersmiddelen combineren.”

De vervoersstromen worden bekeken per vervoerregio. “We hebben Vlaanderen ingedeeld in vijftien vervoerregio’s. Elke vervoerregio krijgt een vervoerregioraad. Daarin zetelen zowel steden en gemeenten als vertegenwoordigers van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. Samen vormen deze collega’s het Team MOW. Hoofdtaak voor volgend jaar is het uittekenen van de regionale mobiliteitsplannen, rekening houdend met de Vlaamse, regionale en lokale uitdagingen. Elk plan focust daarbij op regionale prioriteiten. Het doel is ook om alle vervoersmodi beter op elkaar af te stemmen en knooppunten uit te bouwen waar mensen makkelijk van het ene vervoermiddel op het andere kunnen overstappen. Die mobipunten kunnen ook aan andere noden tegemoet komen. Denk dan aan een station met bushaltes, auto- en fietsparkings met vlakbij winkels, een broodautomaat en lockers voor pakjes.”


“Met dit infomoment wilden we alle betrokken collega’s meenemen in deze nieuwe manier van werken. Tegelijk was het ook een formeel startmoment voor de vijftien Teams MOW. Er stond heel wat op het programma: presentaties, werksessies, en zelfs een kopstukkendebat. Ik voelde alvast heel veel interesse en goesting om samen met basisbereikbaarheid aan de slag te gaan. Heel fijn!”

 

Wil je meer te weten komen over de nieuwe manier waarop mobiliteit in Vlaanderen wordt aangepakt?
Surf naar basisbereikbaarheid.be.