Samen voor water

Ministers Weyts en Schultz van Haegen ondertekenen het verdrag.in
MOW Mag

Rivieren stoppen niet aan lands- of gebiedsgrenzen. Om de waterlopen en het gebied eromheen optimaal te beheren, moet het rivierenbeleid dan ook grensoverschrijdend worden gecoördineerd. Vlaanderen werkt voor zijn Scheldebeleid al langer samen met Nederland - een partnerschap die trouwens steeds nauwer wordt . En in de samenwerking rond het beheer van de Maas speelt nu ook Wallonië een belangrijke rol.

Nieuwe sluis Terneuzen garandeert toekomst voor Kanaalzone

Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) en zijn Nederlandse collega Melanie Schultz van Haegen (VVD) ondertekenden op 5 februari een verdrag over de aanleg en de kostenverdeling van een nieuwe sluis in Terneuzen. Het Kanaal van Gent naar Terneuzen is een levensader voor de economie van Nederland en Vlaanderen. Het sluizencomplex in Terneuzen biedt toegang voor schepen vanaf de Westerschelde naar de haven van Gent en vice versa. Ook binnenvaartschepen tussen Nederland, België en Frankrijk varen door het kanaal.

Een grote, nieuwe sluis biedt volop kansen. Voor de binnenvaart, omdat er een vlottere doorstroming ontstaat. Ook grotere zeeschepen vinden straks makkelijker hun weg naar de havens in het achterland. En kansen voor de regionale economie, want de Nieuwe Sluis kan zorgen voor nieuwe economische activiteiten in zowel de Zeeuwse als de Vlaamse regio en het behoud van werkgelegenheid. Voor Gent spreken we dan al gauw over 60.000 jobs.

De Nieuwe Sluis wordt breder, dieper en langer dan de huidige sluizen. Ze zal 55 meter breed, 427 meter lang en 16 meter diep zijn, en dus even groot als de nieuwe exemplaren op het Panamakanaal. De bouw kan beginnen in 2017. Vanaf 2021 kunnen er schepen door de sluis varen. Zo is de ‘Kanaalzone’ klaar voor de toekomst!

Vlaanderen en Nederland bundelen onderzoek over getijgebied van de Schelde

Op 1 januari 2014 trad een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Vlaanderen en Nederland in werking over het gezamenlijke gebruik en beheer van en het onderzoek naar het getijgebied van de Schelde en de kust. De nieuwe overeenkomst regelt de Vlaams-Nederlandse samenwerking rond het gebruik, beheer en onderhoud van het grensoverschrijdende getijgebied van de Schelde en de kust. De overeenkomst omvat ook de ontwikkeling van computermodellen voor waterstandsverwachtingen, getijden, golfklimaat, sedimenttransport en morfologie.

Dat brede gamma vereist heel wat vakkennis. Daarom zijn aan Nederlandse zijde het Verkeers- en Watermanagement en de Rijkswaterstaat van het ministerie van Infrastructuur en Milieu betrokken, en voor Vlaanderen het Waterbouwkundig Laboratorium en de afdeling Kust van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. Tweemaal per jaar overleggen alle partijen met elkaar. Het overleg wordt gevolgd door concrete acties.

Ook Wallonië voortaan betrokken bij Maasoverleg

Vlaanderen en Nederland werken al jaren samen aan een gemeenschappelijk beheer van de Maas. Ook Wallonië is daar voortaan nauw bij betrokken. Sinds 2014 is ook Wallonië bij de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland rond de Maas betrokken. Die vindt plaats via de Vlaams-Nederlandse Bilaterale Maascommissie (VNBM) en bilaterale overeenkomsten onder de vlag van de Internationale Maascommissie. De drie regio’s wisselen meetresultaten, voorspellingen en modellen van waterstanden uit, maar ook dwarsprofielen van de Maas en haar overstromingsgebieden.

Dankzij de nauwere samenwerking ontvangt Vlaanderen elke dag voorspellingen op basis van zowel Waalse als Nederlandse modellen. Ook Wallonië en Nederland wisselen onderling gegevens uit. De data zijn vrij in te kijken op www.waterinfo.be. Meerdere keren per jaar zullen alle meetdiensten gemeenschappelijke metingen uitvoeren aan de grenzen.