Stakeholders krijgen stem in beheer van het Schelde-estuarium

in
MOW Mag

Havens, werkgevers, landbouw- en milieu-organisaties, lokale overheden ... Tal van instanties zijn betrokken bij de ontwikkeling van het Schelde-estuarium. Omdat zij ook een stem verdienen in de besluitvorming rond het gebied, stelden Vlaanderen en Nederland op 15 april de Schelderaad in als officieel overlegorgaan.

Het beheer van de Schelde is een gezamenlijke taak van Vlaanderen en Nederland. De samenwerking gebeurt onder meer via de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), waarin het departement MOW een belangrijke rol speelt. De taken van de commissie werden in 2005 vastgelegd in het Schelde-verdrag ‘Beleid en Beheer’. Kort samengevat is het doel van de commissie om ‘het estuarium te ontwikkelen als een multifunctioneel estuarien watersysteem dat op duurzame wijze wordt gebruikt voor menselijke behoeften’.

“Met de Schelderaad willen we een draagvlak creëren voor ontwikkelingen in het Schelde-estuarium.”

Uit een evaluatie van de werking van de VNSC bleek recent dat een grotere betrokkenheid van de verschillende -stakeholders de Vlaams-Nederlandse samenwerking in het Schelde-estua-rium kan versterken. Daarom werd op 15 april de Schelderaad ingesteld als officieel overlegorgaan. De Nederlandse minister Schultz van Haegen en Vlaams minister Crevits ondertekenden het Instellingsbesluit.

Minister Crevits: “Met de Schelderaad willen Vlaanderen en Nederland een draagvlak creëren voor toekomstige ontwikkelingen. De toegankelijkheid van de havens, de bouw van de zeesluis in Terneuzen, de bescherming van de kust via de Vlaamse Baaien, de maatregelen tegen overstroming en de natuurontwikkeling: het zijn stuk voor stuk belangrijke dossiers. Vlaanderen en Nederland zetten daar samen hun schouders onder en rekenen op alle lokale overheden en maatschappelijke organisaties om samen aan een duurzaam beheer van het Schelde-estuarium te werken.”

Ervaring gebruiken

Vlaanderen en Nederland zijn met dit stakeholdersproject niet aan hun proefstuk toe. Zo werd de Ontwikkelingsschets 2010 opgemaakt in samenspraak met het Overleg Adviserende Partijen (OAP). En meer recent adviseerde het Stakeholders Advies Forum (SAF) Vlaanderen en Nederland rond de nieuwe zeesluis in Terneuzen. Beide fora hadden als doel om via voldoende informatie voor en betrokkenheid van de stakeholders tot een breed gedragen besluitvorming te komen. Het Secretariaat-Generaal van de -Benelux zorgde telkens voor een onafhankelijke facilitering. Op die ervaring willen Vlaanderen en Nederland nu verder bouwen. 

Meer info: www.vnsc.eu