Startbeslissing in 'complexe projecten' Zeebrugge en Antwerpen

in
MOW Mag

Op 15 juli 2016 nam de Vlaamse Regering de startbeslissingen voor twee projecten die de havens van Antwerpen en Zeebrugge zullen doen groeien. Beide projecten worden uitgevoerd volgens de nieuwe procesaanpak voor complexe projecten.

De achterhaven van Zeebrugge is een zone die volop groeit. Momenteel verloopt het scheepvaartverkeer naar die achterhaven langs één sluis, de Pierre Vandammesluis, omdat de Visartsluis sterk verouderd is. Een nieuwe tweede toegang is noodzakelijk. In het havengebied van Antwerpen is er dan weer nood aan extra containerbehandelingscapaciteit om de verwachte groei te kunnen opvangen. Vanaf 2019 zal de huidige capaciteit daar een kritische drempel bereiken.

Waarom ‘complex’?

In Zeebrugge worden diverse locaties voor een nieuwe sluis bestudeerd. Zodra de keuze gemaakt is, volgt de technische uitwerking. Er wordt ook bekeken of synergieën met andere projecten mogelijk zijn. In Antwerpen hangt de ontwikkeling van containerbehandelingscapaciteit samen met logistieke en industriële ontwikkeling. Extra goederenstromen voeden de industrie en versterken de hubfunctie van de haven, maar de verkeersontsluiting moet mee evolueren.

Eerste stap

In beide gevallen werd gekozen voor een procesaanpak die steunt op participatie, openheid en overleg. De nieuwe werkwijze voor ‘complexe projecten’ streeft naar een efficiënt en kwaliteitsvol proces dat een complex project moet realiseren binnen een aanvaardbare termijn en met een maximaal draagvlak. De procedure (decreet van 25 april 2014) omvat vier fases verkenning, onderzoek, uitwerking en uitvoering) met twee openbare onderzoeken en drie beslismomenten (startbeslissing, voorkeursbesluit en projectbesluit). Voor de projecten in Zeebrugge en Antwerpen is de startbeslissing nu genomen.