Technisch Ondersteunende Diensten 10 jaar gecertificeerd volgens ISO 9001

in
MOW Mag

Alle afdelingen van de Technisch Ondersteunende Diensten (TOD) ontvingen in 2016 een ISO 9001-certifi caat. Al tien jaar voldoen ze aan de eisen van de internationale ISO-norm.

Het ISO 9001-certificaat – de internationale norm voor kwaliteitsmanagement – werd in 2016 uitgereikt aan de afdelingen Expertise Beton en Staal, Geotechniek, Waterbouwkundig Laboratorium en Algemene Technische Ondersteuning. Samen met het Verkeerscentrum vormen zij de Technisch Ondersteunende Diensten. Het is al het tiende jaar op rij dat de afdelingen het certificaat bezitten. Een extern bureau voert jaarlijks een audit uit en gaat na of het kwaliteitssysteem van de entiteit nog aan de eisen voldoet.

Nieuwe versie

Eind 2015 verscheen een nieuwe versie van de ISO 9001-norm. De TOD hebben tot 2018 de tijd om zich voor te bereiden op de transitie. De voordelen van ISO 9001:2015 zijn groot, vooral op het vlak van praktische aansturing en organisatie. Gezond verstand, logisch redeneren en het monitoren van strategie en governance zitten in het systeem vervat. Het management is rechtstreeks verantwoordelijk voor de implementatie, waardoor het makkelijker wordt om verbeteringen door te voeren en doelstellingen te halen. Met ISO 9001:2015 wordt kwaliteitscontrole volledig in de dagelijkse organisatie geïntegreerd.