Topografische metingen helpen grondverzet begroten

Zwinvlaktein
MOW Mag

Plant de Vlaamse Milieumaatschappij de hermeandering van een waterloop of wil het Agentschap voor Natuur en Bos in het Zwin natuur- en reliëfherstel uitvoeren, dan willen zij weten welk grondverzet daaraan te pas komt. “Wij kunnen helpen om de kosten van de grondwerken precies in te schatten”, zegt Wijnand Vanhille van de afdeling Algemene Technische Ondersteuning (ATO).

Een ruwe schatting van de omvang van een grondverzet heeft algauw een financiële misrekening van duizenden euro’s tot gevolg. Opdrachtgevers van grote overheidswerken zijn gebaat bij een nauwkeurige bepaling. De topografen en tekenaars van ATO berekenen het grondverzet op basis van verschillende topografische metingen.

Terreinmodel

Wijnand Vanhille: “Voor de start van de werken gaan we de toestand opmeten en brengen we de hoogteverschillen in het terrein goed in kaart. Met die meetgegevens wordt er een digitaal terreinmodel aangemaakt, waaruit we nog andere interessante plannen kunnen afleiden. Een plan met hoogtelijnen bijvoorbeeld, of verschillende dwars- en lengteprofielen van de bestaande toestand.”

“Na de werken herhalen we die oefening. We meten de nieuwe toestand op en maken ook daarvan een digitaal terreinmodel. De terreinmodellen van voor en na de werken met elkaar vergelijken is voor de software een koud kunstje. Binnen de overlappende zones kunnen we volumeberekeningen uitvoeren.”

Juister bestek

“Opdrachtgevers van werken willen graag een goede basis om met hun aannemers te praten over de kosten van de grondwerken. Onze volumeberekeningen zijn in de ontwerpfase van de werken een goed houvast voor de inschatting van de vermoedelijke hoeveelheden. En na de werken kunnen onze berekeningen dienen om het werk en de vorderingsstaten van de aannemer te controleren.”