Twee opdrachten, één passie

in
MOW Mag

HET DUBBELLEVEN VAN BIEKE

Werken op twee afdelingen. Slechts weinigen kunnen zich voorstellen hoe dat juist in zijn werk gaat. Valt dat een beetje mee: twee petten opzetten? We vroegen het aan Bieke Moelans, aan de slag bij ATO én het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

Dat Bieke niet van platgetreden paden houdt, is zacht uitgedrukt. Ze studeerde wiskunde en sterrenkunde. In 2002 ging ze aan de slag in het Vlaams Verkeerscentrum, waar ze haar eerste stappen in data sience zette. De voorbije jaren werkte Bieke in het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid. Ze was er betrokken bij het pilootproject rond datamining voor ongevallenanalyse. Bieke: “Data science kan helpen om belangrijke mobiliteits- en  verkeersveiligheidsvraagstukken op te lossen. Wanneer is bv. het risico op ongevallen het grootst. Of welke maatrege-len of campagnes hebben het meeste effect op de verkeersveiligheid.”


Van twee walletjes
“Omdat data science veel potentieel biedt, werd beslist om binnen ATO een Data Science Lab op te richten dat op termijn alle afdelingen zal ondersteunen. Op dit moment werk ik hierover een visie uit, want het is echt iets wat we
willen stimuleren binnen het departement.” Concreet besteedt Bieke 60% van haar tijd aan de uitbouw van het Data Science Lab bij ATO, 40% werkt ze verder aan projecten binnen het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

Hoe is het om voor twee afdelingen te werken?
“In het begin was het niet evident omdat er zoveel op je afkomt. Je moet je aanpassen aan een andere omgeving en in het begin is het een puzzel om alles te regelen en te organiseren. Maar op elke afdeling is er heel positief gereageerd en er zijn nu heldere afspraken: op maandag, dinsdag en woensdag werk ik voor ATO, op donderdag en vrijdag voor VHV. Ik heb nu niet meer het gevoel dat ik in een spreidstand sta tussen twee werelden. Integendeel: het één versterkt het ander.”


Hoezo?
“In het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid kom ik in contact met belangrijke thema’s en uitdagingen die op het terrein spelen. Bij ATO zit ik in de juiste omgeving om daar de juiste ondersteuning voor te bieden door middel van technologie en voortaan dus ook data science. Die kruisbestuiving werkt heel inspirerend.”


Welke voordelen zie je nog?
“Het voelt alsof ik nieuwe zuurstof krijg. Ik leer de organisatie beter kennen en kom in contact met nieuwe domeinen. Ik heb ook al heel wat fijne en interessante collega’s ontmoet. Het is een fantastische kans om mijn horizon te verruimen. Ik heb nu ook een groter vangnet om nieuwe initiatieven rond innovatie op te vangen en contacten te leggen met partners hierin, binnen en buiten MOW. Omdat ik nauw betrokken ben bij de dagdagelijkse werking, leer ik ook de doelen, noden, sterktes en pijnpunten van elke afdeling kennen. Zo ontdek ik synergieën en kan ik gemakkelijk verbindingen leggen in concrete projecten. Zo gaan we als departement sneller vooruit.”