Tweede PIEK-project maakt steden stiller

in
MOW Mag

Vrachtwagens die overdag goederen leveren in een drukke stadsomgeving, veroorzaken vaak files en geluidshinder. Het PIEK 2-project rond ‘stille’ stadsdistributie pakt die problemen aan.

Stille leveringen in de vroege ochtend en de late avond hebben veel voordelen: minder files, minder lawaai, minder emissies … uit een eerste PIEKproefproject van de Vlaamse overheid (2010-2011) bleek al dat stille leveringen positief worden ervaren door buurtbewoners, gemeenten en distributeurs. Met het vervolgproject PIEK 2 wil Flanders Logistics stedelijke leveringen veiliger en duurzamer maken. Tijl Dendal, beleidsmedewerker Logistiek bij Haven- en Waterbeleid: “PIEK 2 bestaat uit twee grote luiken. Enerzijds wordt ingezet op ‘stille’ methodes voor laden en lossen. Dat gebeurt in de dagrand, wat een positieve invloed heeft op de logistieke efficiëntie, de mobiliteit, de verkeersveiligheid en het milieu. Anderzijds heeft PIEK 2 aandacht voor de dialoog rond goederenvervoer in de stad.

Aan het project nemen 58 Vlaamse steden en gemeenten deel. Ook vijf grote distributeurs doen mee: Colruyt, Delhaize, Albert Heijn, Carrefour en Lidl. Tijl Dendal: “In 45 vestigingen in 32 steden en gemeenten zullen ‘stille’ leveringen gebeuren. Elke vestiging kan in 2014 één à twee maanden lang gebruikmaken van PIEK-gecertificeerd ‘stil’ materiaal. Het gaat bijvoorbeeld over opleggers met een geluiddempende vloer, extra wandbekleding en aangepaste laadkleppen.

Een volgende stap is de oprichting van stakeholdersplatformen in enkele Vlaamse steden en gemeenten. Die zullen de huidige knelpunten rond stadsdistributie, de economische aspecten en de verwachtingen van de verschillende partijen in kaart brengen. De minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Samen pakken we de problematiek rond stedelijke distributie aan. PIEK 2 werkt mee aan leefbare stadscentra waar de verkeersveiligheid verbetert, de files verminderen en de distributie van goederen vlotter verloopt. Een win-winsituatie!