Van Craeybeckxtunnel naar Kievitplein

in
MOW Mag

Op 17 augustus 2012 huldigde minister Crevits de nieuwe huisvesting in van het Vlaams Verkeerscentrum en het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum. Het gebouw in de Lange Kievitstraat in Antwerpen (naast het Anna Bijnsgebouw bij het Centraal Station) is veel ruimer en een stuk moderner dan het vorige.

Het Verkeerscentrum is het kloppend hart van de verkeersinformatie voor de weggebruikers. Het beschikt over een controlezaal die 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bemand is. De operatoren volgen de verkeersafwikkeling, sturen bij en staan in voor verkeersinformatie naar de weggebruiker. Daarvoor doen ze een beroep op de vele telematica-apparatuur die opgesteld staat langs onze wegen.

De laatste jaren worden de camera’s, lussen en dynamische signalisatieborden versneld uitgebouwd in Vlaanderen. Ze zijn immers een onmisbare schakel in de context van modern verkeersmanagement. De camera’s en lussen zijn als het ware de ogen van het verkeerscentrum. Met de dynamische borden kan vanuit de operatorzaal snel en efficiënt gecommuniceerd worden met de weggebruiker.

Het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum (VTC) is in hoofdzaak een centrale meldkamer voor storingen of defecten aan de 20.000 installaties langs wegen en waterwegen (verkeerslichten, wegverlichting, praatpalen, bruggen, sluizen, camera’s enzovoort). Op jaarbasis komen er 25.000 defect- of averijmeldingen binnen. Het VTC werkt met zelfontwikkelde afstandsbewakings- en bedieningssystemen.Op termijn zal het VTC als centrale technische controlekamer ook instaan voor de bewaking van de veiligheid in tunnels, in lijn met de Europese Richtlijnen.

Verhuis

Tot voor kort waren het Verkeerscentrum en het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum gehuisvest in een dienstgebouw boven de Craeybeckxtunnel, ook wel ‘de T70’ genoemd. Dat gebouw was aanvankelijk bedoeld als een technische ruimte voor de Craeybeckxtunnel.

Door de sterke groei van het VVC en VTC was het gebouw te klein geworden. Het aantal personeelsleden groeide in de afgelopen 15 jaar aan tot 72 personeelsleden. Ook de computerinfrastructuur wordt elk jaar omvangrijker. De verhuizing naar een nieuw gebouw drong zich op.

Uiteindelijk is de site op het Kievitplein, nabij het Centraal Station in Antwerpen, als meest gunstige locatie geselecteerd. De locatie heeft als voordeel dat het vlak bij het Vlaams Administratief Centrum Anna Bijns ligt.

Computersystemen

De inrichting van de nieuwe lokalen was klaar in februari 2012. Rond die periode zijn de administratieve medewerkers van het Verkeerscentrum verhuisd naar hun nieuwe werkplek.

In de periode van maart tot en met juni volgde de grote klus om de verschillende computersystemen en softwareapplicaties over te brengen naar het nieuwe datacenter, in de kelder van het nieuwe gebouw. Ook de netwerkverbindingen tussen de twee sites moesten verder worden uitgebouwd en de volledige kantoorverdieping werd ingericht met ergonomische operatorzalen.

In laatste instantie werd de nieuwe configuratie zeer grondig doorgetest. Begin juli 2012 zijn de nieuwe operatorzalen, dankzij de inspanning van velen, in gebruik genomen.

Samenwerking

Het personeel van het VVC beschikt in het nieuwe gebouw voortaan over digitale beelden en een nieuwe database om de weggebruiker op elk moment van de dag nog beter te informeren en het verkeer vlotter te laten doorstromen. Er zijn ook nauwere samenwerkingsverbanden opgezet met externe partners. Een detachement van de federale politie is de klok rond aanwezig in de operatorzaal. Ook de lokale verkeerspolitie Antwerpen heeft haar activiteiten rond verkeersbeheer en –veiligheid in het nieuwe gebouw ondergebracht.

Enkele reacties

Tom van Calster – operator VTC
‘We hebben hier een betere werkplaats en de installaties zijn verbeterd. Doordat het station vlakbij is, kom ik nu met de trein naar het werk. Toen we in Wilrijk zaten, kwam ik met de auto en dat zorgde voor meer stress. Wel spijtig dat er geen frisse buitenlucht is, maar het mooie uitzicht maakt veel goed.’

Rony Mannaert – operator VTC
‘Sinds de verhuis heb ik 45 minuten winst per werkdag. Ik kom, net als vroeger, met het openbaar vervoer en heb nu een vlottere verbinding, dat scheelt heel wat. En we zitten hier echt heel dicht bij het station: als ik uit de trein stap, kan ik bij wijze van spreken mijn bureau zien. We waren het in Wilrijk gewoon om een raam of deur open te zetten en dat gaat hier spijtig genoeg niet meer. Maar alles samen genomen zijn we er sterk op vooruitgegaan: alles is hier nieuw en modern.’

Nathalie Bekaert – verkeersdispatcher VVC
‘Het groen van Wilrijk moeten we missen maar we kregen wel meer ruimte in de plaats. De luchtkwaliteit is ook beter hier. Naar Wilrijk ging ik met de auto maar nu kom ik met de trein naar het werk. Mijn reistijd is hetzelfde gebleven maar de kostprijs is gedaald: het treinabonnement wordt volledig door de werkgever betaald. Een ander voordeel van de nieuwe locatie is dat we hier dichter bij de territoriale wegenafdelingen zitten, en gebruik kunnen maken van het restaurant in het Anna Bijns-gebouw.’

Ronny Vermeiren – verkeersoperator VVC
‘De nieuwe locatie is even wennen, het is een kantoorgebouw en dus een heel andere stijl dan het gebouw in Wilrijk. Maar we hebben hier meer ruimte, en minder gezoem en geruis – de apparatuur waar we nu mee werken is stiller. Ik kom net als voor de verhuis met de fiets naar het werk. Nu moet ik 1 km fietsen in plaats van 8 km, dus dat betekent een serieuze tijdswinst. Vooral bij de vroege shift, die om 6 uur start, maakt dat een groot verschil!’